Możliwość dofinansowania kosztu certyfikacji Fairtrade

Firmy zainteresowane certyfikacją Fairtrade mogą ubiegać się w PARP o dotację na ten cel.

Fairtrade – system certyfikacji i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu staje się coraz popularniejszy również w naszym kraju. Pojawiają się inicjatywy, dzięki którym przedsiębiorstwa planujące poddanie się certyfikacji Fairtrade, mogą uzyskać wsparcie finansowe.

Właśnie trwa nabór wniosków w programie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w którym mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mogą uzyskać dofinansowanie projektów dotyczących m.in. przystąpienia do inicjatyw w obszarze Fair Trade. Dotację można przeznaczyć między innymi na „uzyskanie certyfikatów i rejestracji, oznakowań ekologicznych itp.”, pod warunkiem, że wymaga tego wdrożenie w firmie CSR. Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada jeszcze strategii CSR, może ją stworzyć w ramach dofinansowanego projektu. Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia upływa w dniu 8 lutego 2016 r.

Maksymalne wsparcie MŚP może stanowić maksymalnie 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, a przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę w jednym z województw:

Wytyczne dla wnioskodawców znajdziecie Państwo na stronie csr.parp.gov.pl/files/74/455/23298.pdf, a dodatkowych informacji udzielić Państwu pani Marlena Płochocka:
Departament Programów Pilotażowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
T: (+48 22) 432 85 41
marlena_plochocka@parp.gov.pl

Zachęcamy do zainteresowania się tym programem i życzymy powodzenia w aplikowaniu oraz prosimy o kontakt z nami ws. certyfikacji Fairtrade.

Data publikacji: 23 stycznia 2016