Nagroda Srebrnej Róży dla liderki związków zawodowych COLSIBA

Przewodnicząca jednostki koordynującej działania związków zawodowych COLSIBA została uhonorowana prestiżową nagrodą w uznaniu za trud włożony na rzecz poprawy losu pracowników plantacji bananowych w Hondurasie.

Iris Munguia otrzymała nagrodę Srebrnej RóżyIris Munguia, która sama kiedyś pracowała przy produkcji bananów, otrzyma nagrodę Srebrnej Róży, przyznawaną przez SOLIDAR, globalną sieć organizacji pozarządowych promujących sprawiedliwość społeczną. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 6 marca w Brukseli.
 
Cieszymy się bardzo, iż Iris otrzymała tę nagrodę. Na szczególną uwagę zusługuje jej praca na rzecz kobiet w Ameryce Łacińskiej pracujących przy produkcji bananów, które często padają ofiarą molestowania seksualnego i dyskryminacji.
 
„W odniesieniu do pracy z kobietami największą satysfakcję sprawia świadomość, że to, co robisz może przyczynić się do poprawy ich życia” – mówi Iris. Jednak najważniejsza dla niej jest kwestia współpracy kobiet i mężczyzn: „Tylko pracując razem, kobiety i mężczyźni mogą dokonać niezbędnej transformacji, która sprawi, że świat dla wszystkich będzie bardziej sprawiedliwy i godny.”
 
W ubiegłym roku Iris jako pierwsza kobieta została wybrana na stanowisko koordynatora COLSIBA, organu koordynującego działania związków zawodowych branży bananowej, produkcji rolnej i przemysłowej w Ameryce Łacińskiej. Jest to niewątpliwie przełomowe wydarzenie w całym ruchu związkowym na terenie Ameryki Łacińskiej, o którym pracownice branży bananowej nie mogły nawet marzyć w ubiegłych dziesięcioleciach.
 
„Iris Munguia zasługuje na nasz najwyższy szacunek i podziw za wysiłek, który włożyła w poprawę praw oraz warunków pracy pracowników branży bananowej” – powiedział Wilbert Flinterman, Starszy Doradca do spraw Praw Pracowniczych i Relacji ze Związkami Zawodowymi, Fairtrade International.
 
Iris, wraz z innymi przedstawicielami COLSIBA oraz Fairtrade International, weźmie udział w Światowym Forum ds. Bananów które odbędzie się w marcu w Ekwadorze. Na Forum spotkają się przedstawiciele wszystkich największych podmiotów na rynku bananowym, organizacji pozarządowych, sprzedawców detalicznych i związków zawodowych, którzy będą wspólnie debatować nad bardziej zrównoważoną produkcją bananów.
 
Zachęcamy także konsumentów do wzięcia udziału w kampanii „Spraw, by owoc był sprawiedliwy” („Make Fruit Fair”), która polega na wywieraniu wpływu na supermarkety, firmy handlujące owocami oraz rządy na rzecz tworzenia sprawiedliwych i zrównoważonych łańcuchów dostaw bananów i ananasów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.makefruitfair.org
 
Tłumaczenie: Agnieszka Rosłońska
Data publikacji: 27 lutego 2012