Nowa inicjatywa – Fairtrade Sourcing Program

Na początku bieżącego roku Fairtrade International ogłosiło nową inicjatywę, Fairtrade Sourcing Program. O co w niej chodzi, do kogo jest skierowana? 

Zwiększanie skali sprzedaży produktów Fairtrade

W 2012 roku Zarząd Fairtrade International przyjął nową strategię, która ma zwiększać możliwości zarobkowe i rozwojowe producentów zrzeszonych w spółdzielniach legitymujących się certyfikatem Fairtrade. Nowa inicjatywa o nazwie Fairtrade Sourcing Program, będąca pokłosiem decyzji z 2012 roku, jest efektem dwóch lat szczegółowych badań i konsultacji z producentami, partnerami i konsumentami Fairtrade. W sumie w konsultacjach udział wzięło 200 organizacji, w tym 40 organizacji producenckich z globalnego Południa.

Produkty ze znakiem FAIRTRADE są coraz bardziej popularne, jednak ich sprzedaż nadal stanowi ułamek światowej wymiany handlowej (dla przykładu udział kakao Fairtrade w globalnej sprzedaży tego surowca wynosi zaledwie 1,2 %). Producenci z globalnego Południa są zainteresowani zwiększeniem sprzedaży swoich produktów na zasadach Fairtrade, ponieważ to oznacza dla nich wymierne korzyści. Również firmy deklarują zakup surowców pozyskiwanych w sposób zrównoważony. Przykładem może być branża odzieżowa, która w ciągu najbliższych dwóch lat chce nabyć ponad 2 mln ton bawełny pozyskanej bez krzywdy dla osób pracujących przy jej uprawie i pozyskiwaniu. Podobne zapotrzebowanie zgłaszane jest na cukier i kakao. Dotychczasowe zasady certyfikacji produktów Fairtrade ograniczają jednak możliwości sprzedaży surowców do krajów rozwiniętych – żeby na produkcie jednoskładnikowym można było umieścić znak FAIRTRADE, surowiec musi w 100% pochodzić ze spółdzielni Fairtrade. W przypadku produktów wieloskładnikowych wszystkie składniki, dla których istnieją odpowiednie standardy muszą być pochodzenia Fairtrade. Wiele firm rezygnowało więc z zakupu surowców Fairtrade, na czym tracą przede wszystkim producenci z globalnego Południa.

Fairtrade Sourcing Program

Inicjatywa Fairtrade Sourcing Program wychodzi naprzeciw producentom z globalnego Południa, którzy uprawiają kakao, cukier i/lub bawełnę ,oraz przetwórcom w krajach rozwiniętych.

W ramach programu firmy nie muszą kupować wszystkich składników Fairtrade dla produktu wieloskładnikowego. Mogą na przykład kupić samo kakao i użyć go np. w lodach lub batonikach. Końcowe produkty, w których użyto kakao, cukier lub bawełnę Fairtrade, można wtedy oznaczać etykietą „Fairtrade Cocoa/Sugar/Cotton Program”.

  

Korzyści dla producentów z globalnego Południa

Marginalizowani producenci z krajów globalnego Południa dzięki programowi mogą zwiększyć sprzedaż na zasadach Fairtrade. Za surowce sprzedane w ramach powyższego programu otrzymują takie same korzyści (m.in. cena i premia Fairtrade) jak dotychczas.

Korzyści dla biznesu w krajach rozwiniętych

Dzięki inicjatywie Fairtrade Sourcing Program firmy mają większą elastyczność w pozyskiwaniu surowców i wykorzystywaniu ich zgodnie ze swoją strategią biznesową. Lepsze warunki handlowe oferowane producentom oznaczają też dla firm większe prawdopodobieństwo zachowania ciągłości dostaw (z uwagi na niską opłacalność produkcji żywności coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z pracy na roli, ponieważ trudno im utrzymać z niej utrzymać).

Zasady korzystania ze znaku FAIRTRADE Cocoa/Sugar/Cotton Program

Firmy mogą informować, iż wybrane składniki mają certyfikat Fairtrade. Jeśli jednak chcą umieścić znak „Fairtrade Cocoa Program” lub „Fairtrade Sugar Program” na opakowaniu finalnego produktu, 100% danego składnika musi być Fairtrade. Znak Fairtrade Cotton Program może być umieszczony na metce danej odzieży, jeśli producent zamówił tyle bawełny Fairtrade, by wystarczyło jej w 100% na uszycie danej kolekcji.

Podsumowanie możliwości

Dzięki rozszerzeniu możliwości korzystania z produktów Fairtrade przetwórcy i producenci w krajach rozwiniętych mają szerszy wachlarz opcji do wyboru:
  1. Umieszczenie znaku FAIRTRADE na opakowaniu produktu wymusza użycie w nim składników Fairtrade, dla których zdefiniowano odpowiednie standardy.
  2. Umieszczenie znaku Fairtrade Cocoa/Sugar/Cotton Program na opakowaniu produktu wymusza użycie w nim 100% kakao, cukru lub bawełny Fairtrade.
  3. Firma, która nie chce umieszczać znaku FAIRTRADE lub Fairtrade Cocoa/Sugar/Cotton Program na opakowaniu produktu, może w ramach programu Fairtrade Cocoa/Sugar/Cotton Program nabywać dowolną ilość surowca i używać go w dowolnej liczbie swoich produktów.

Pierwsze efekty wdrożenia nowej inicjatywy

Wraz z wprowadzeniem nowej inicjatywy pojawiły się pierwsze efekty, na przykład firma Ferrero zakontraktowała 20 tys. ton kakao Fairtrade, które kupi w ciągu najbliższych dwóch lat. Szacuje się, że dzięki nowej inicjatywie producenci kakao Fairtrade sprzedadzą o 22% więcej tego surowca w bieżącym roku.

Więcej informacji:

 

 
Data publikacji: 19 marca 2016