Nowa strategia rozwoju systemu Fairtrade

3 kwietnia 2009 r. FLO opublikowało na swojej stronie nową, globalną strategię rozwoju systemu Fairtrade, zatytułowaną "Making the Difference. A New Global Strategy for Fairtrade".

Nowa strategia oparta jest na trzech głównych filarach:
 
wzmocnienie systemu Fairtrade poprzez ujednolicenie procedur działania w skali globalnej, uproszczenie systemu certyfikacji oraz zwiększenie roli struktur lokalnych;
 
poszerzenie zakresu działania Fairtarde poprzez objęcie certyfikacją nowych grup producentów, nowych kategorii produktów oraz nowych krajów;
 
pogłębienie systemu Fairtrade poprzez zagwarantowanie producentom uczestniczącym w systemie Fairtrade korzystniejszych warunków finansowych oraz łatwiejszego dostępu do wsparcia technicznego oraz usług doradczych na poziomie lokalnym.
 
Bardzo wyraźnie podkreślanym obszarem nowej strategii jest koncentracja na potrzebach producentów z krajów ubogich. Strategia zakłada zwiększenie roli i potencjału organizacyjnego Sieci Producentów (Producer Networks), aby mogły one brać na siebie coraz więcej obowiązków, a z czasem stały się „głównymi aktorami, a nie tylko beneficjentami Fairtrade”.
 
Oprócz tego, jak mówi Rob Cameron, prezes FLO: „aby umożliwić większej liczbie rolników czerpanie korzyści z uczestnictwa w systemie Fairtrade, powinniśmy stworzyć system o zasięgu globalnym”. Jednym z rozwiązań w tym zakresie będzie realizacja ogólnoświatowej strategii promocyjnej Fairtrade.
 
Szczegółowy opis nowej strategii FLO w tłumaczeniu Krzysztofa Kamieniaka w załączniku poniżej.
 

foto: FLO Int.
Data publikacji: 4 maja 2009