Nowe idee w Sprawiedliwym Handlu – relacja z konferencji w Liverpoolu

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji na temat Sprawiedliwego Handlu, która miała miejsce na uniwersytecie w Liverpoolu

Na początku kwietnia 2012 odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja dotycząca Sprawiedliwego Handlu. Była ona przede wszystkim szczególną możliwością przedstawienia wyników badań naukowych i pomysłów oraz idei rozwoju Fair Trade osobom, które są zaangażowane w sprzedaż i kontrolowanie (np. przez certyfikowanie) sprzedaży produktów Fair Trade. Był to więc kontakt teoretyków z praktykami. W przyjaznej, ale konstruktywnej atmosferze przedstawiono szereg, często bardzo nowatorskich pomysłów i podejść do idei Sprawiedliwego Handlu. 
 
 
Do najważniejszych i najbardziej interesujących należy zaliczyć wdrażane pomysły wskazywania klientom  wiarygodnych informacji o pochodzeniu produktu. Pomysł ten wykorzystany był w kilku prezentacjach. Wszystkie koncentrowały się na możliwości uzyskania przez klienta dodatkowych informacji za pomocą skanowania kodu kreskowego produktu przez kamerę smartphona bądź laptopa. Klient mógłby w ten sposób uzyskać informację o pochodzeniu produkt (z dokładnością do farmy z której pochodzi główny składnik), jego certyfikatach, składzie, klasyfikacji ekologicznej itp. 
 
Pozostałe dyskusje i prezentacje miały bardzo szerokie spektrum. Koncentrowały się one wokół takich zagadnień jak: Fair Trade a zrównoważony rozwój, kontrowersje wokół strategii FLO nadawania znaku FAIRTRADE produktom wielkich korporacji, rozwój handlu Południe-Południe oraz Północ-Północ, rola ochrony środowiska w Fair Trade, oczekiwania klientów wobec etycznej sprzedaży, strategie marketingowe, wpływanie na politykę UE i innych instytucji, i inne. 
 
Stosunkowo mało miejsca poświęcono etycznym i filozoficznym podstawom Fair Trade, rozwojowi ruchu oraz ocenie wpływu Sprawiedliwego Handlu na producentów. Szczególnie druga kwestia była poruszana zbyt rzadko, a prezentowane wyniki badań nie zawsze było godne zaufania. 
 
Duża część prezentowanych badań miała wysoki poziom naukowy, część jednak posiadała wyraźne i duże luki w przyjętych metodach badawczych i interpretacji uzyskanych wyników. Wydaje się, że jest to luka, którą trzeba uzupełnić. Wymagane są dalsze, wiarygodne badania funkcjonowania Fair Trade i bardzo ważne wydaje się opracowanie wizji na przyszłość, która pozwoliłaby nie tylko na rozwój Fair Trade, ale również na wzrost standardów etycznych i ekologicznych w odniesieniu do rożnych form aktywności wewnątrz ruchu.  
 
Konferencja w liczbach
Konferencja została zorganizowana przez Benjamina Huybrechts, Christine Gent i Alastaira Smith na uniwersytecie Hope w Liverpoolu (Liverpool Hope University). 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.fairtradeinternationalsymposium.org/
 
Artykuły naukowe omawiane na konferencji znajdują się na: 
http://www.fairtradeinternationalsymposium.org/ftis-2012/call-for-papers
 
Data publikacji: 24 kwietnia 2012