Nowe przepisy UE dot. produktów rolnictwa ekologicznego

Podpisz się pod listem do Ministra Rolnictwa w sprawie nowych regulacji KE dotyczących rolnictwa ekologicznego!

Fair Trade Advocacy Office z Brukseli w swoim stanowisku na temat nowych regulacji KE dotyczących rolnictwa ekologicznego zwraca uwagę na ich negatywne skutki dla drobnych wytwórców z krajów rozwijających się. Podzielamy to stanowisko i chcemy o tym powiadomić Rząd RP.
 
W imieniu ruchu Sprawiedliwego Handlu pragniemy zaprosić polskie organizacje pozarządowe do podpisania się pod listem do Ministra Rolnictwa w sprawie nowych regulacji KE dotyczących rolnictwa ekologicznego. Ich przyjęcie skutkować będzie tym, iż import produktów ekologicznych z krajów Południa stanie się trudniejszy i droższy, szczególnie dla producentów z krajów trzecich oraz handlowców eksportujących i importujących produkty do UE. Nowe przepisy są obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą UE.
 
W trwającej obecnie dyskusji w Radzie UE rząd polski wydaje się opowiadać po niewłaściwej stronie. Dlatego też zwrócimy się do Ministra Rolnictwa z prośbą o poparcie naszego stanowiska o utrzymanie obecnego systemu akceptacji produktów rolnictwa ekologicznego na rynku UE, który pozwala na uznawanie przepisów państw trzecich za równoważne z regulacjami dot. rolnictwa ekologicznego UE.
 
W sprawie powyższego rozporządzenia mamy zarówno dobrą jak i złą wiadomość.
Więcej informacji na temat nowej regulacji dostępne jest w polskim tłumaczeniu oficjalnego stanowiska Fair Trade Advocacy Office.
 
Na Państwa podpisy czekamy do 6 maja.
 
Tłumaczenie stanowiska FTAO oraz treść apelu powstała z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu przy merytorycznym udziale Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”.
 
Data publikacji: 29 kwietnia 2015