Nowy standard Fairtrade dla produktów ze złota

Fairtrade Labelling Organisations International (FLO) oraz Alliance for Responsible Mining wprowadziły pierwszy niezależny system certyfikacji produktów wyprodukowanych ze złota.

Dzięki nowym standardom Fairtrade oraz Fairmined (tzn. wydobyty w uczciwy sposób) dla produktów ze złota, drobni wydobywcy złota otrzymają godziwe warunki handlowe, a producenci złotych produktów (w tym biżuterii) będą mogli wystąpić o certyfikat potwierdzający ich wysoką wartość etyczną. Certyfikowane produkty będą oznaczone zarówno logo Fairtrade, jak i Fairmined, co podkreśli ścisłą współpracę obu systemów certyfikacyjnych.
 
Produkty ze złota posiadające certyfikaty Fairtrade i Fairmined pojawią się najpierw w Wielkiej Brytanii, a następnie będą wprowadzane w kolejnych krajach. Długoterminowym celem jest osiągnięcie 5 proc. udziału w rynku złotej biżuterii w ciągu 15 lat (co będzie oznaczało 15 ton złota certyfikowanego w ramach Fairtrade i Fairmined rocznie). Harriet Lamb, dyrektor brytyjskiej Fairtrade Foundation podkreśla duże znaczenie rozszerzenia certyfikacji Fairtrade o produkty ze złota:

Dzięki tej inicjatywie firmy oraz konsumenci będą mieli szansę przyczynić się do rzeczywistej poprawy warunków życia osób zajmujących się wydobyciem złota. Wprowadzenie standardów Fairtrade oraz Fairmined jest prawdziwą deską ratunku dla społeczności, których los jest całkowicie zależny od wahań cen na niestabilnym rynku złota, szczególnie wtedy, gdy nie mogą one polegać na dochodach z rolnictwa czy innych źródeł.

Wielu drobnych wydobywców złota jest wykorzystywanych przez pośredników, którzy płacą im ceny poniżej wartości rynkowej oraz oszukują przy ważeniu złota oraz określaniu jego czystości. Członkowie społeczności zajmujących się wydobyciem złota często nie mają dostępu do podstawowego zaplecza sanitarnego, czystej wody pitnej, edukacji czy opieki medycznej, a ich sytuacja finansowa jest bardzo niestabilna. Standardy Fairtrade oraz Fairmined dla produktów ze złota stanowią więc ważne narzędzie rozwoju społeczno- gospodarczego i będą uzupełnieniem innych działań rozwojowych – dodaje Lamb.

Sprzedaż produktów z logo Fairtrade z roku na rok rośnie. Harriet Lamb wierzy, że Brytyjczycy równie entuzjastycznie przyjmą pojawienie się na rynku certyfikowanej biżuterii.

Prowadzone przez nas badania pokazują, że zdaniem klientów biżuteria kupiona na specjalną okazję miałby większą wartość oraz znaczenie, gdyby na jej opakowaniu znalazło się logo Fairtrade oraz Fairmined. Konsumenci przyznają, że znak certyfikacyjny na produkcie byłby gwarancją, zarówno dla osoby dającej, jak i otrzymującej biżuterię, że wydobywcy złota otrzymali godziwe warunki handlowe – mówi Lamb.

Drobni wydobywcy dostarczają na rynek 15 proc. światowej podaży złota, stanowiąc jednocześnie 90 proc. osób pracujących w przemyśle wydobycia tego kruszcu. Wprowadzenie certyfikacji Fairtrade oraz Fairmined umożliwi polepszenie ekonomicznych i społecznych warunków życia tych osób oraz sprawi, że złoto będzie wydobywane w sposób mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego.
 
Według przedstawicieli systemu certyfikacji Faitrade, wydobyciem złota na drobną skalę zajmuje się, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 10 milionów osób na świecie. Wielu drobnych wydobywców jest wykorzystywanych przez pośredników i często nie otrzymuje uczciwego wynagrodzenia za wydobyte przez siebie złoto. Dzięki dołączeniu do systemu Fairtrade i uzyskaniu bezpośredniego dostępu do rynku złota na godziwych i stabilnych warunkach, organizacje zrzeszające drobnych wydobywców będą mogły inwestować w ulepszenie technologii wydobywczych oraz w polepszenie warunków pracy w prowadzonych kopalniach. Z kolei środki uzyskane z premii Fairtrade umożliwią im realizację projektów społecznych związanych z ochroną zdrowia, edukacją, ekologią oraz rozwojem nowych źródeł dochodów.
 
Autor: Krzysztof Kamieniak

Data publikacji: 9 kwietnia 2010