Partnerstwo Fairtrade i Grow Ahead ukierunkowane na klimat

Fairtrade i Grow Ahead łączą siły, aby dostarczać ekologiczne rozwiązania dla rolników.

Nowe partnerstwo zapoczątkowane przez Fairtrade oraz Grow Ahead, wiodącą platformę crowdfundingową zajmującą się lokalnymi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, będzie pracować nad dostarczeniem kompleksowych rozwiązań łagodzących zmiany klimatu dla drobnych rolników poprzez agroleśnictwo.

Współpraca ta zobowiązuje Fairtrade i Grow Ahead do wspierania projektów ponownego zalesiania (agroleśnictwa) w organizacjach producentów certyfikowanych przez Fairtrade w ramach ich adaptacji i łagodzenia zmian klimatu oraz w celu spełnienia przyszłych przepisów UE dotyczących wpływu wylesiania importowanych towarów.

Podczas gdy światowi liderzy spotykają się w Glasgow, Fairtrade i Grow Ahead podejmują namacalne wysiłki na rzecz dostarczania konkretnych rozwiązań dla osób najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Jak jasno wynika z ostatniego raportu Fairtrade i zmian klimatycznych, zagrożenie dla przyszłości rolników i pracowników rolnych naszej planety jest bardzo realne i bardzo poważne. Nadszedł czas, aby przestać mówić i podjąć działania, i właśnie to robi to partnerstwo.

– powiedziała dr Nyagoy Nyong’o, globalna dyrektorka generalna Fairtrade International.

Rozpoczynając współpracę, Grow Ahead zbiera fundusze na wsparcie projektu z certyfikowaną przez Fairtrade organizacją producentów kakao Kuapa Kokoo z siedzibą w Ghanie, aby zasadzić 150 000 gatunków drzew i 30 000 drzew owocowych, ponownie zalesiając 11 942 akrów w ciągu pierwszych dwóch lat. Ponowne zalesianie, znane jako projekt „Agroleśnictwo i kakao w Ghanie”, obejmie 2075 rolników z 25 społeczności w gminie Offinso w Ghanie i ma na celu ponowne zalesianie plantacji kakao i gruntów rolnych w celu stworzenia mikroklimatu, zmniejszając wpływ zmian klimatu na rolników uprawiających kakao.

Społeczności wiejskie i tubylcze stoją na czele kryzysu klimatycznego. Nie tylko nieproporcjonalnie odczuwają skutki kryzysu klimatycznego, ale aktywnie stosują metody, takie jak agroleśnictwo i agroekologia, które chronią bioróżnorodność, poprawiają żyzność gleby, przywracają wodę na tym obszarze i ograniczają emisje gazów cieplarnianych. Sprawdzone rozwiązania dla małych gospodarstw rolnych nadal otrzymują niewielkie wsparcie, zarówno ze strony rządów, jak i rynków. Grow Ahead i Fairtrade pracują nad zwalczaniem tego, wspierając kierowane przez społeczność projekty rolno-leśne, które oddają zasoby bezpośrednio w ręce społeczności uprawiających kakao, zapewniając większą suwerenność nad ich żywnością i zasobami do rozpowszechniania wiedzy na temat utrzymania ich społeczności i ich ziem.

– powiedział Ryan Zinn , dyrektor wykonawczy Grow Ahead.

Zgodnie z ustaleniami niedawno opublikowanego badania „Fairtrade and Climate Change”, zmiany wzorce pogodowe wywołane zmianami klimatycznymi prawdopodobnie przyniosą poważne ciosy produkcji rolnej w kluczowych regionach na całym świecie, od Ameryki Łacińskiej po Azję i Pacyfik. Przewiduje się, że na przykład producenci bananów na Karaibach i w Ameryce Środkowej będą mieli do czynienia z mniejszymi opadami deszczu i bardziej ekstremalnymi temperaturami, podczas gdy producenci z Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii odczują zwiększone ryzyko cyklonów tropikalnych. Ze swojej strony producenci kawy w Brazylii, Ameryce Środkowej i Południowych Indiach mogą wkrótce napotkać skoki temperatury połączone z suszą, co bezpośrednio wpłynie na produkcję kawy Fairtrade. Tymczasem w Dominikanie i Peru, a także w niektórych częściach Afryki Zachodniej, rolnicy uprawiający kakao prawdopodobnie napotkają więcej gorących i suchych okresów pogodowych, zaś ci we wschodniej Ghanie i północnym Wybrzeżu Kości Słoniowej mogą zmierzyć się z większymi deszczami.

Ponieważ rolnicy i społeczności wiejskie są nieproporcjonalnie dotknięci skutkami zmiany klimatu, pomimo znacznie mniejszego wkładu w globalne emisje, wspieranie inicjatyw na rzecz odporności na zmiany klimatu, prowadzonych przez rolników, staje się niezbędne, aby mogli chronić lokalne ekosystemy i ich społeczność oraz zapewnić utrzymanie ich rodzinom.

W rzeczywistości uprawa kakao w systemach agroleśniczych ma wiele zalet, takich jak ochrona bioróżnorodności, poprawa kondycji gleby, kontrola mikroklimatu, sekwestracja dwutlenku węgla, zwalczanie szkodników, generowanie dochodów dla rolników poprzez sprzedaż produktów ekologicznych i sprawiedliwego handlu oraz poprawę klimatu odporność.

Społeczności rolnicze na małą skalę karmią większość świata jedną czwartą wszystkich gruntów rolnych, jednocześnie ochładzając planetę. Nadszedł czas, abyśmy porzucili fałszywe rozwiązania i zainwestowali w inicjatywy oddolne, które zwalczają podstawowe przyczyny kryzysu klimatycznego, głodu i ubóstwa. Cieszymy się, że możemy współpracować z Fairtrade International, aby zwiększyć ten wpływ, sadząc więcej drzew w systemach agroleśniczych i wspierając więcej społeczności zajmujących się uprawą kakao w Afryce Zachodniej.

– dodaje Ryan Zinn.

Rolnicy i producenci rolni znajdują się na pierwszej linii frontu globalnego kryzysu klimatycznego. Są jednak dalecy od bycia ofiarami, lecz pozostają integralną częścią rozwoju kluczowych rozwiązań klimatycznych, które mogą odwrócić degradację środowiska i utorować drogę do bardziej zrównoważonego jutra. O to właśnie chodzi w tym partnerstwie.” – podsumowuje dr Nyong’o.

Dowiedz się więcej na temat agroleśnictwa i kakao w Ghanie.

Data publikacji: 17 listopada 2021