Piekary Śląskie przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Piekary Śląskie otrzymały tytuł Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu. Dzięki zaangażowaniu lokalnych aktywistów oraz prowadzonych przez nich działań Miasto spełniło wszystkie wymagania i mogło otrzymać ten honorowy tytuł.

Oficjalne wręczenie dyplomu Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu odbyło się 2 marca 2023 r. podczas sesji Rady Miasta. W ten sposób Piekary Ślaskie otrzymały tytuł jako 3 miasto w Polsce oraz dołączyły do grona ponad 2 tysięcy miast na całym świecie zaangażowanych w kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Dyplom wręczyła Dorota Kocurek, członkini Rady Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

spdsh Piekary Śląskie

Uzyskanie dyplomu jest efektem działań młodych lokalnych aktywistów oraz ich opiekunów skupionych przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, którzy od 2019 roku prowadzili szereg inicjatyw propagujących wartości Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialnej konsumpcji.

Do akcji dołączyły również placówki oświatowe i kulturalne z terenu Piekar Śląskich:

Środki na działania promujące Sprawiedliwy Handel zostały pozyskane m.in. dzięki udziałowi MDK 2 w projekcie EU WISE Young Citizens – Consumers finansowanym przez UE w ramach programu Erasmus +.

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Fairtrade Polska. W kampanię, oprócz społeczności miejskich, mogą angażować się również firmy, szkoły i uniwersytety. Więcej na temat tej inicjatywy oraz wymagania, które należy spełnić znajdują się na stronie: https://spolecznosci.fairtrade.org.pl/.

Piekary Śląskie SPDSH dyplom

Data publikacji: 27 marca 2023