Pierwsze polskie Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Poznań pierwszym polskim Miastem przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu!

Na odbywającej się właśnie w Poznaniu (10.11.2012) konferencji ruchu Fair Trade Towns miało dzisiaj miejsce bezprecedensowe wydarzenie, jakim było przekazanie na ręce Prezydenta Lecha Grobelnego certyfikatu przyznającego Miastu Poznań tytułu Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu.
 
Przyznanie certyfikatu wiązało się ze wcześniejszym wypełnieniem przez miasto kryteriów zdefiniowanych przez Koalicję Sprawiedliwego Handlu. Należy dodać, że Poznań jest pierwszym  polskim miastem, które otrzymało taki tytuł.
 
 
Certyfikat, podpisany przez koordynatora projektu — Pana Tadeusza Makulskiego z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu — oraz Pana Borysa Bińkowskiego — przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji Koalicji Sprawiedliwego Handlu — został wręczony podczas wieczornych uroczystości.
 
 
Prezydent Grobelny, kończąc swoje przemówienie podsumowujące kampanię Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu, powiedział, że otrzymanie certyfikatu nie jest ukoronowaniem projektu, w którym uczestniczyło miasto, ale początkiem pracy nad dalszym zwiększaniem świadomości, czym jest Sprawiedliwy Handel.
 
Przedstawiciele Koalicji Sprawiedliwego Handlu przekazali grupie koordynującej poznańską kampanię list z wyrazami uznania za pomyślnie przeprowadzoną kampanię, deklarując jednocześnie dalsze wspieranie działań na rzecz promocji Sprawiedliwego Handlu w Poznaniu. 
Data publikacji: 12 listopada 2012