Planowana formalizacja działań Koalicji

Koalicja Sprawiedliwego Handlu to na razie nieformalna grupa organizacji. Mamy nadzieję, że to się już wkrótce zmieni!

Dzięki wsparciu Biura Projektowego UNDP w Polsce Koalicja Sprawiedliwego Handlu prowadzi zaawansowane prace nad przekształceniem się w formalną organizację celem profesjonalizacji swoich działań w kontekście promocji Sprawiedliwego Handlu w Polsce.
 
Spotkanie z przedstawicielami Fairtrade International (FLO)Jako Koalicja chcemy pozyskać odpowiednie wsparcia finansowe dla projektów, które zamierzamy w przyszłości realizować. Jednym ze źródeł finansowania części działań Koalicji może być współpraca z Fairtrade International (dawnej FLO), organizacji będącej właścicielem systemu certyfikacyjnego Fairtrade. 
 
W celu wyjaśnienia wszystkich aspektów planowanej współpracy, w ramach której formalna organizacja Sprawiedliwego Handlu zajmowałaby się marketingiem znaku i systemu Fairtrade w Polsce, 19 października br. zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Fairtrade International.
 
Obecni na spotkaniu Andrea Richert i Martin Hill przedstawili wizję i oczekiwania Fairtrade International dotyczące rozwoju polskiego rynku Sprawiedliwego Handlu oraz wsparcie, jakiego ta organizacja może udzielić Koalicji. Fairtrade International dostrzega duży potencjał polskiego rynku i podtrzymuje deklarację współpracy z Koalicją. 
 
W ramach przygotowania do sformalizowania działań Koalicji przygotowano już projekt statutu nowej organizacji. Do zrealizowanie zostaje opracowanie szczegółowej strategii i budżetu nowej organizacji. Planujemy, że założenie formalnej organizacji nastąpi na początku 2012 r., a w kolejnych miesiącach dojdzie do podpisania umowy o współpracy m.in. z Fairtrade International. 
 
Mamy nadzieję, że wspomniane działania przyczynią się do skuteczniejszego propagowania idei Sprawiedliwego Handlu w Polsce z korzyścią dla drobnych producentów z krajów Globalnego Południa.
 
Korzystając z krótkiej wizyty przedstawicieli Fairtrade International w Polsce, 20 października zorganizowaliśmy seminarium dla firm zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Fairtrade. Zdjęcia ze spotkania i z seminarium można zobaczyć tutaj.
Data publikacji: 25 października 2011