Podczas wyborów Głosuj odpowiedzialnie

Apel o solidarność i odpowiedzialność globalną w polskiej polityce krajowej i zagranicznej

12 polskich organizacji prosi o podpis pod apelem do osób kandydujących w wyborach, aby zrobiły to, co konieczne. Debata o migracjach pokazuje, jak ważne jest, aby polski parlament zajął się problemami, które powodują, że ludzie są zmuszeni do opuszczania swoich domów. Wiele z tych problemów trapi także polskich wyborców i wyborczynie. Nowy Sejm i Senat muszą być bardziej solidarne i odpowiedzialne!
 

Manifest polskich organizacji na wybory 2015

My, polskie organizacje pozarządowe, apelujemy do osób kandydujących w wyborach do parlamentu o wyrażenie publicznego poparcia dla bardziej solidarnej i odpowiedzialnej polskiej polityki krajowej i zagranicznej.
 
Jednocześnie apelujemy do społeczeństwa o głosowanie w wyborach 25 października na te osoby, które podpiszą się pod niniejszym dokumentem, oraz do mediów o rozliczanie z tego zobowiązania osób wybranych do parlamentu.
 
Polski nie stać na zaniedbywanie kluczowych problemów współczesnego świata. Niezauważanie ich  ma już teraz poważne konsekwencje (np. zmniejszone wpływy do budżetu w wyniku unikania podatków przez korporacje), a w przyszłości będzie skutkować jeszcze większymi problemami i straconymi szansami. W kraju dyskutujemy teraz o uchodźstwie i migracji do Europy. U podłoża tych zjawisk leżą nie tylko konflikty zbrojne, ale przede wszystkim skandaliczne zaniedbanie problemów społeczno-gospodarczych przez rządy oraz brak polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.
 
Dlatego oczekujemy realizacji postulatów zgłaszanych przez polskie organizacje pozarządowe, które zostały opisane w dokumencie Manifest polskich organizacji społecznych na wybory 2015. Polska musi okazać odpowiedzialność, sprawiedliwość i solidarność w obliczu wyzwań globalnych, które wymieniamy poniżej przytaczając jedynie hasła tematyczne rozwinięte i uzasadnione w pełnej wersji Manifestu.
  • Międzynarodowe przepływy finansowe muszą być przejrzyste, uczciwe i korzystne dla Polski oraz krajów biedniejszych.
  • Konieczne są sprawiedliwe reguły handlu, eliminujące nieuczciwe praktyki dużych podmiotów.
  • Uregulowanie działalności korporacji i zrównoważone zamówienia publiczne są drogą do poprawy losu milionów ludzi.
  • Wsparcie rolników jest drogą do rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i rozwiązania problemu głodu.
  • Polska współpraca rozwojowa musi być na miarę oczekiwanej roli Polski w świecie.
Apelujemy do przyszłych parlamentarzystów o wyrażenie publicznego poparcia dla tych postulatów i publicznego zobowiązania się do ich realizacji. Nasi przedstawiciele i przedstawicielki wybrani do Sejmu i Senatu RP mają prawo i obowiązek zajęcia się tymi sprawami. Oczekuje tego polskie społeczeństwo, domagają się organizacje społeczne i osoby, które poparły niniejszy apel. Będziemy informować polską opinię publiczną o wywiązywaniu się Sejmu i Senatu RP z tej odpowiedzialności.
 
Data publikacji: 10 października 2015