Podpisz petycję Good Clothes, Fair Pay

Domagamy się uczciwej zapłaty dla ludzi, którzy robią nasze ubrania! Podpisz się pod europejską inicjatywą obywatelską (EIO) dotyczącą uregulowania działalności sektora odzieżowego.

Pozostało coraz mniej czasu!
Podpisz petycję >

Około 60 milionów ludzi na całym świecie pracuje w przemyśle odzieżowym, tekstylnym i obuwniczym, z czego 80% to kobiety. Wszyscy ci ludzie zarabiają średnio 2 razy mniej niż wynosi pensja pozwalająca na godne życie (living wage). Przeciwstawiamy się tej niesprawiedliwości i dlatego jako cała organizacja Fairtrade włączamy się do kampanii „Good Clothes, Fair Pay” (Dobrej jakości odzież, uczciwa płaca) zainicjowanej przez Fashion Revolution i Fair Wear Foundation.

Trudna sytuacja w sektorze odzieżowym

Przemysł odzieżowy i tekstylny jest w dużej mierze oparty na wyzysku pracowników fabryk, którzy wytwarzają nasze ubrania, w tym także na przymusowej pracy migrantów, a nawet dzieci.

Firmy obniżają koszty produkcji, gdy chcą wytwarzać na dużą skalę, jednocześnie dotrzymując krótkich terminów i niskich cen dla konsumentów. Łańcuchy dostaw są długie, złożone, brakuje im przejrzystości, a odpowiedzialność za tę sytuację rozmywa się między poszczególnymi podmiotami. Pracownicy przemysłu odzieżowego nie są świadomi swoich praw albo z różnych powodów nie są w stanie ich wyegzekwować.

Czy wiesz, że średnia płaca pracownika w branży modowej stanowi jedynie 0,6% kosztu koszulki?

Źródło: cleanclothes.org

Przemysł modowy musi się zmienić

Większość marek modowych zarabia kosztem nieprzestrzegania praw człowieka pracowników w swoich łańcuchach dostaw. Chociaż niektóre firmy podjęły dobrowolne zobowiązania w ostatnich latach, nie spowodowały one trwałych zmian transformacyjnych dla pracowników na poziomie całego sektora. Dlatego Fairtrade zostało partnerem kampanii „Good Clothes, Fair Pay”. Dobrowolne zobowiązania firm to za mało – potrzebne są przepisy, które wymuszą na firmach poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka pracowników. Razem możemy wpłynąć na Komisję Europejską, aby wymagała od marek płacenia godnego wynagrodzenia ludziom, którzy produkują nasze ubrania!

Podpisz petycję >

Jako obywatele UE możemy wymagać zmian

Unia Europejska jest największym importerem ubrań na świecie, dlatego nasze działanie może mieć wpływ na miliony pracowników sektora tekstylnego, odzieżowego i obuwniczego.

W ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) możemy zwrócić się do Komisji Europejskiej o wprowadzenie nowego ustawodawstwa. Jeśli uda nam się zebrać 1 milion podpisów z co najmniej siedmiu państw członkowskich przed lipcem 2023 roku unijni urzędnicy będą musieli zająć się naszą petycją.

Goog Clothes Fair Pay logo
Czego dotyczy petycja „Good Clothes, Fair Pay”?
Domagamy się od Komisji Europejskiej wprowadzenia regulacji zobowiązującej przedsiębiorstwa do należytej staranności w zakresie ochrony praw człowieka i praw pracowniczych poprzez:

Podpisz petycję >

Fairtrade wspiera sprawiedliwe wynagradzanie pracowników

W Fairtrade wierzymy, że godna płaca wystarczająca na życie to podstawowe prawo człowieka. Jesteśmy partnerem kampanii „Good Clothes, Fair Pay” i od kilku lat pracujemy nad urzeczywistnieniem tego prawa dla pracowników na całym świecie.

Od czasu wprowadzenia bawełny z certyfikatem Fairtrade w 2005 roku naszym celem jest rozszerzenie standardów Fairtrade na cały łańcuch dostaw w branży modowej. W 2016 roku wprowadziliśmy Fairtrade Textile Standard (standard dotyczący produkcji tekstyliów), który ma zastosowanie do wszystkich wytwórców i dostawców. W ramach kompleksowego podejścia działamy na rzecz wzmocnienia pozycji pracowników i poprawy warunków pracy w przemyśle włókienniczym, m.in. poprzez wdrożenie płac wystarczających na utrzymanie (living wage) w ciągu najbliższych sześciu lat.

Podpisz petycję „Good Clothes, Fair Pay”

Razem domagajmy się uczciwej zapłaty dla ludzi, którzy robią nasze ubrania!

Podpisz się pod europejską inicjatywą obywatelską (EIO) dotyczącą ochrony praw człowieka w sektorze odzieżowym.

Twoje dane osobowe są chronione oraz będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby poparcia inicjatywy. Poparcie mogą wyrazić tylko osoby, które ukończyły 18 lat, a weryfikacja – w przypadku obywateli i obywatelek Polski – wymaga podania nr PESEL.

Data publikacji: 22 czerwca 2023