Podpisz petycję w sprawie owoców tropikalnych

Spraw, aby hipermarkety zaczęły uczciwie płacić dostawcom owoców tropikalnych. Niech owoce będą owocem pracy a nie wyzysku!

Super i hipermarkety są najpotężniejszymi aktorami w łańcuchu dostaw owoców tropikalnych. Czerpią z ich sprzedaży ogromne zyski, ale dzieje się tak, ponieważ nadużywają swojej pozycji rynkowej, płacąc niedopuszczalnie niskie ceny swoim dostawcom owoców. Co to oznacza dla setek tysięcy robotników z Ameryki Łacińskiej i Afryki?
 
 
Cierpią też drobni farmerzy, którzy, gdy otrzymywane zarobki nie są w stanie pokryć nawet kosztów produkcji, nierzadko zmuszeni są do całkowitego wycofywania się z dotychczasowej działalności.
Organizacje Banana Link, Peuples Solidaires, BanaFair i NaZemi prowadzą kampanię na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw bananów i ananasów MakeFruit Fair! Ma ona na celu przekonanie europarlamentarzystów i europarlamentarzystek do stworzenia regulacji uniemożliwiających supermarketom dalsze nadużywanie swojej siły rynkowej. Obecna sytuacja wywiera bardzo negatywny wpływ na pracowników, drobnych farmerów oraz całe społeczności w krajach Globalnego Południa. MakeFruit Fair! nawołuje także do zrewidowania ustawy dotyczącej ochrony konkurencji celem ograniczenia niszczycielskich konsekwencji nierównowagi sił na całej długości łańcucha dostaw. Aby tego dokonać, potrzebna jest Twoja pomoc! Wystarczy, że podpiszesz petycję! Oto jej treść:
 
Cieszę się, że Komisja Europejska dąży do wprowadzenia lepszych praktyk rynkowych wśród sprzedawców detalicznych, jednak bardzo zależy mi na tym, aby tworzony obecnie kodeks postępowania:
Apeluję także do Komisji Europejskiej o wszczęcie całościowej rewizji ustawy dotyczącej ochrony konkurencji, co jest niezbędne, aby ograniczyć druzgocące konsekwencje nieuregulowanej działalności supermarketów dla pracowników i pracowniczek z krajów Globalnego Południa, gdzie uprawiane są owoce.
 
Tylko mierzenie się z problemem siły rynkowej supermarketów wraz z jednoczesną próbą ulepszenia ich praktyk handlowych stanowi skuteczny sposób na stworzenie sprawiedliwego łańcucha dostaw, który przeniesie korzyści robotnikom, drobnym rolnikom i ich społecznościom.
 
Petycja znajduje się na stronie http://stopsupermarkets.makefruitfair.org.uk (ang.)
 
 
Tłumaczenie: Iwona Bojadżijewa
 
Data publikacji: 19 czerwca 2012