Podsumowanie poznańskiej konferencji Fair Trade Towns

6. Międzynarodowa Konferencja Fair Trade Towns, zorganizowana w ramach projektu Aware&Fair przy współpracy z Miastem Poznań oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, zgromadziła ponad 140 uczestników z 24 krajów na świecie.

Międzynarodowy ruch Fair Trade Towns łączy tysiące ludzi dobrej woli, którzy poprzez swoje działania wspierają drobnych producentów z krajów Globalnego Południa. Ruch ten nie jest własnością żadnej organizacji, ma oddolny charakter i międzynarodowy zasięg (w Polsce kampania jest realizowana wspólnie przez Koalicję Sprawiedliwego Handlu oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”). Ze względu na swoją skalę jest to największa kampania promująca Sprawiedliwy Handel oraz jedna z największych w ogóle kampanii o zasięgu globalnym na świecie.
 
Coroczne konferencje są okazją do spotkania i wymiany doświadczeń dla osób zaangażowanych w rozwój tego ruchu. Nie inaczej było w tym roku w Poznaniu. Uczestnicy zastanawiali się między innymi nad tym, jak dzielić się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami z tymi, którzy dopiero rozpoczynają kampanię, oraz jak aktywizować miasta, które już otrzymały tytuł Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu (na świecie jest teraz niemal 1200 takich miast). Kolejną kwestią, która w ocenie uczestników wymaga szybkiego rozwiązania jest znalezienie źródła finansowania ruchu, opłacenie pracy międzynarodowych koordynatorów oraz rozważenie ich zakresu uprawnień (w tej chwili koordynatorzy de facto zarządzają globalną kampanią). 
 
Oczywiście nie zabrakło przykładów pomyślnie przeprowadzonych kampanii. Poniżej prezentacje z trzech miast.

Poços de Caldas

Pierwsze miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Brazylii.

Kumamoto

Pierwsze miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Japonii.

Litomerice

Pierwsze miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Czechach.

Materiały z konferencji

Prezentacje z konferencji w języku angielskim są dostępne na stronie konferencji: http://fttconf2012.fairtrade.org.pl/conference/programme/downloads/

Poznań Miastem przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu

Podczas konferencji miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Pierwszym z nich było przyznanie Poznaniowi tytułu Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu. Poznań, co warto podkreślić, jest pierwszym polskim miastem, które otrzymało taki tytuł.
 
W ostatnim dniu konferencji miała miejsce niecodzienna akcja — mieszkańcy i turyści zgromadzeni przed Ratuszem mogli zobaczyć słynne poznańskie koziołki, które na tę okoliczność przystrojono w logo kampanii Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu oraz logo znaku certyfikacyjnego Fairtrade, który widnieje na produktach Sprawiedliwego Handlu spełniających kryteria Fairtrade. 
 
W kontekście poznańskiej kampanii warto podkreślić duże zaangażowanie wolontariuszy, którzy nie zamierzają spoczywać na laurach, ale zachęceni sukcesem, jakim było nadanie tytułu, chcą iść za ciosem i kontynuować kampanię na rzecz szerszej dostępności produktów Fair Trade w Poznańskich sklepach i punktach gastronomicznych.

Kampania Fair Trade Beyond 2015 Declaration

Drugim ważnym wydarzeniem była inauguracja kampanii Fair Trade Beyond 2015 Declaration dotyczącej kontynuacji Milenijnych Celów Rozwoju, a zainicjowana przez Fair Trade Advocacy Office. Obecne milenijne cele rozwoju obowiązują do roku 2015. Celem kampanii jest wywarcie presji na rządy poszczególnych państw w celu wdrożenia nowego planu partnerstw na rzecz rozwoju, który w większym stopniu będzie oparty na zasadach Sprawiedliwego Handlu.
 
Na deklaracji Fair Trade Beyond 2015 swoje podpisy złożyli:
Deklaracja będzie teraz podpisywana przez władze kolejnych miast, które mają już tytuł Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu
 
Oprócz tego w trakcie konferencji miała miejsce jeszcze jedna rzecz istotna z punktu widzenia Koalicji Sprawiedliwego Handlu — na spotkaniu Rady Nadzorczej wybrano Zarząd niedawno powołanej Fundacji Koalicji Sprawiedliwego Handlu. A więc coraz bliżej do uruchomienia regularnych działań na rzecz promocji idei Sprawiedliwego Handlu w Polsce! 
 
 
Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Żwawa, Zbigniew Szalbot, Borys Bińkowski, Ewa Kamińska, Krzysztof Słaboń, Magda Bodzan, Grzegorz Gruca, Zuzanna Zajczenko. Oprócz osób widocznych na zdjęciu w spotkaniu wzięli również udział: Agnieszka Bińkowska, Tadeusz Makulski, Andrzej Smok i Wojciech Zięba.
Data publikacji: 18 listopada 2012