Pokonferencyjne „Dziękujemy”

Na sukces poznańskiej konferencji oraz kampanii Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu pracowało wiele osób i organizacji. 

 
Zarówno sama kampania, jej pierwszy zakończony sukcesem etap, jakim jest nadanie Miastu Poznań tytułu Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu, oraz sprawne i profesjonalne przeprowadzenie 6. Międzynarodowej Konferencji Fair Trade Towns nie byłoby możliwe bez szczególnego zaangażowania wielu osób i instytucji, takich jak:
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!
 
Data publikacji: 12 listopada 2012