Polityka handlowej UE a Fair Trade

Seminarium na temat polityki handlowej UE z udziałem jednego z przedstawicieli polskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu.

W dniu 3 października 2011 r. Dyrekcja Generalna ds. Handlu organizuje w Warszawie seminarium nt. polityki handlowej UE, skierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Celem seminarium będzie m.in. przyjrzenie się kształtowaniu przyszłej polityki handlowej UE względem krajów partnerskich na Wschodzie oraz efektom polityki handlowej w Unii i poza jej granicami. 
 
Do udziału w seminarium zaproszono organizacje pozarządowe, zrzeszenia konsumentów, związki zawodowe, zrzeszenia pracodawców, stowarzyszenia biznesowe i profesjonalne, grupy wyznaniowe oraz instytuty badawcze zainteresowane różnymi aspektami polityki handlowej UE.
 
Jednym z prelegentów w sesji Podejmowanie decyzji w polityce handlowej UE: jaką rolę może odgrywać społeczeństwo obywatelskie? będzie Tadeusz Makulski z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu
 
Pełny program seminarium jest dostępny tutaj.
Data publikacji: 30 września 2011