Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu członkiem WFTO

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu uzyskało w lutym b.r. pełne członkowstwo (Cerified Membership) w World Fair Trade Organization (WFTO).

Proces aplikacyjny trwał prawie rok i składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konieczne było wypełnienie kilkudziesięciostronicowej aplikacji zawierającej opisy wszystkich obszarów aktywności Stowarzyszenia (promocja Sprawiedliwego Handlu, działalność edukacyjna, sprzedaż produktów, kontakty z producentami z krajów Południa, kontakty z innymi organizacjami Sprawiedliwego Handlu, polityka zatrudnienia itp).
 
W drugim etapie został opracowany raport z audytu wewnętrznego (Self Assesment Report-SAR) zawierający m.in. opisy praktyk i procedur stosowanych w kontekście przestrzegania zasad Sprawiedliwego Handlu (Fairtrade Principles). Po zatwierdzeniu raportu przez Zarząd WFTO Stowarzyszenie uzyskało certyfikat (ID: 678) potwierdzający przestrzeganie zasad Sprawiedliwego Handlu i uzyskanie statusu Organizacji Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Organization-FTO). Tym samym Stowarzyszenie stało się pierwszą w Polsce certyfikowaną Organizacją Sprawiedliwego Handlu. W Europie Środkowo-Wschodniej taki status ma jedynie organizacja Ten Senses ze Słowacji. Nad uzyskaniem statusu pracują obecnie dwie organizacje czeskie.
 
Powstała w 1989 roku Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO, dawniej IFAT) jest międzynarodową organizacją skupiającą obecnie 467 organizacji członkowskich z 73 krajów. Członkowie to spółdzielnie i zrzeszenia producentów, importerzy i dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe działające w ramach i na rzecz ruchu Sprawiedliwego Handlu.
 
Misją WFTO jest poprawa warunków życia i zapewnienie godnego wynagrodzenia drobnym wytwórcą z Globalnego Południa poprzez wspieranie Członków i podejmowanie działań na rzecz promocji Sprawiedliwego Handlu, budowy zaufania między stronami handlowymi oraz większej sprawiedliwości w ekonomii globalnej. Podstawowe reguły, którymi kieruje się WFTO są ujęte w Karcie Zasad Sprawiedliwego Handlu. W 2004 r. WFTO rozpoczęła certyfikację organizacji, która jest gwarancją przestrzegania przez członków Karty Zasad Sprawiedliwego Handlu w szczególności w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia, demokratycznego podejmowania decyzji i ochrony środowiska, sprzedaży produktów i promocji Sprawiedliwego Handlu. Przestrzeganie norm jest weryfikowane przez wewnętrznych i zewnętrznych audytów.
 
PSSH pełni rolę ambasadora WFTO w Polsce. Ponadto, jest członkiem i przedstawicielem WFTO-Europe zrzeszającej 40 organizacji Fair Trade z kontynentu europejskiego. Reprezentant Stowarzyszenia – Tadeusz Makulski – jest członkiem Zarządu WFTO-Europe.
Data publikacji: 13 marca 2011