Praktyczny poradnik dla FT-aktywistów

Polecamy praktyczny poradnik dla aktywistów zainteresowanych rozwojem Fair Trade. Poradnik ten będziecie mogli wykorzystać w pracy z młodzieżą szkolną, prowadząc warsztaty na uczelniach, organizując pokazy filmów, debaty, pogadanki, koncerty, festiwale i inne akcje edukacyjne i promocyjne.

Poradnik "Jak propagować sprawiedliwy handel" jest efektem pracy wielu osób zaangażowanych w rozwój sprawiedliwego handlu w Polsce, a zwłaszcza uwieńczeniem projektu "Fairtrade w Krakowie", realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Grupę Fairtrade Kraków a także wielu innych partnerów (w tym
Polską Zieloną Sieć, Polską Akcję Humanitarną, Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu").

Głównym celem projektu była aktywizacja ludzi młodych i organizacja kolorowego festiwalu w Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu.

Publikacja ta została przygotowana  zarówno z myślą o organizacjach pozarządowych, grupach młodzieżowych jak i pojedynczych osobach zainteresowanych działalnością na rzecz rozwoju sprawiedliwego handlu w Polsce. W poradniku znajdziecie także wiele ważnych i aktualnych informacji o samym sprawiedliwym handlu.

Zachęcamy do szerokiego rozpowszechniania poradnika!!!

Data publikacji: 14 października 2008