Premia Fairtrade – dane za lata 2009-2010

Przedstawiamy najnowsze dane na temat wypłacanych kwot premii Fairtrade.

Premia Fairtrade ma na celu oferowanie elastycznego  wsparcia rolnikom i pracownikom, jak również wspomaganie społeczności, w których żyją. W związku z tym premie najczęściej przeznaczane są między innymi na edukację, ochronę środowiska, służbę zdrowia, programy związane z równouprawnieniem płci, inwestycje w rozwój działalności gospodarczej na poziomie organizacji producentów, modernizację procesów produkcji i przetwarzania na poziomie gospodarstw rolnych, a także podnoszenie poziomu umiejętności pracowników czy rozwój zawodowy.
 
Według informacji organizacji producentów zrzeszonych w systemie Fairtrade w latach 2009 – 2010 uzyskali oni 51,5 miliona euro w ramach premii, co oznacza 22% wzrost w porównaniu z rokiem 2008. Podobnie jak w roku 2008 około 25% całej kwoty wypłaconych premii zasiliło kasy firm i plantacji, zaś 75% powędrowało do organizacji drobnych producentów.
 
W porównaniu z wynikami z 2008 roku odnotowano, zgodnie z przewidywaniami, znaczny wzrost sprzedaży na rynku kawy,  odzwierciedlony wzrostem kwoty premii Fairtrade oraz wzrost sprzedaży certyfikowanego kakao, który również wpłynął wyraźnie na wzrost kwoty wypłaconych premii.
 
Analizując podział premii Fairtrade ze względu na kategorie produktów, można wyróżnić siedem głównych produktów, za które wypłacane zostało 94% całej kwoty premii, z czego aż 60% trafiło do producentów kawy i bananów.
 
Podział premii Fairtrade
 
Ogólnie rzecz biorąc, średnia wysokość premii przypadająca na organizację producencką Fairtrade wyniosła 80 000 euro zarówno w przypadku drobnych producentów, jak i organizacji pracy najemnej. Stanowi to ogromny wzrost w porównaniu z wynikami przedstawionymi w zeszłorocznym raporcie. Odnotowano ponadto wyraźny wzrost średniego dochodu na osobę, zarówno w przypadku członków organizacji, jak i pracowników.
 
Tłumaczenie: Katarzyna Rosłońska
Data publikacji: 6 kwietnia 2012