Ochrona rolników i pracowników w czasie pandemii COVID-19

Sieci producentów zyskują szybkie wsparcie dzięki bardziej elastycznemu wykorzystaniu premii Fairtrade.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-Cov-2 Fairtrade International podjęło decyzję o wprowadzeniu większej elastyczności w Standardach Fairtrade. Dzięki tym zmianom sieci producentów Fairtrade zyskują dodatkowe możliwości działania na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia sytuacji materialnej społeczności rolników i pracowników w systemie Fairtrade.

Wielu rolników i pracowników zatrudnionych w rolnictwie w krajach globalnego Południa zaczyna już odczuwać gospodarcze efekty pandemii COVID-19, nawet jeżeli w ich regionach nie występuje jeszcze bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia – mówi Gelkha Buitrago, Dyrektorka ds. Standardów i Cen Fairtrade International. – Nowe wytyczne dotyczące interpretacji Standardów Fairtrade umożliwiają organizacjom producentów podejmowanie szybkich działań, które poprawią bezpieczeństwo ludzi i zapewnią im dodatkowe środki konieczne do przetrwania kryzysu.

Szybkie wsparcie dzięki premii Fairtrade

Nowe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów organizacji producentów, od spółdzielni drobnych rolników po duże plantacje zatrudniające pracowników najemnych. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu wydatkowania premii Fairtrade. Premia Fairtrade to dodatkowe środki wypłacane oprócz ustalonej ceny skupu towaru. Premia służy do realizacji demokratycznie wybranych projektów rozwojowych, takich jak zapewnienie dostępu do czystej wody, edukacji, opieki medycznej i wiele innych. W 2018 roku łączna wartość premii Fairtrade wyniosła około 800 milionów złotych.
Według nowych wytycznych organizacje producentów mogą wydawać premię szybciej i w bardziej elastyczny sposób, tak aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2. Organizacje będą kupować i rozdawać rolnikom i pracownikom maseczki i inne środki ochrony osobistej i prowadzić działania na rzecz poprawy higieny w miejscu pracy.

Pracownicy plantacji najbardziej narażeni

Bez wątpienia w najtrudniejszej sytuacji znajdują się pracownicy plantacji, które ze względu na pandemię COVID-19 straciły możliwość zbierania i sprzedaży plonów. Działające na plantacjach komisje ds. premii Fairtrade w myśl nowych wytycznych mogą rozdzielić całą uzyskaną premię Fairtrade między pracowników w gotówce. Do tej pory komisje mogły wydawać w ten sposób jedynie 20%, a w szczególnych przypadkach 50% premii Fairtrade. Zmiana obowiązuje na razie do 30 września 2020 roku. Nowe wytyczne przewidują również wsparcie w naturze, aby zapewnić pracownikom wyżywienie i podstawowe środki do życia. Zmiany te są szczególnie istotne dla 145 tysięcy pracowników plantacji herbaty i kwiatów, które w 2018 roku uzyskały ponad 46 milionów złotych premii Fairtrade.

Dobre praktyki na plantacjach herbaty. Źródło: sieć producentów Fairtrade NAPP.

Fairtrade apeluje: dbajmy o pracowników!

Organizacje producentów Fairtrade otrzymały nowe wytyczne 3 kwietnia. W przesłanym liście Fairtrade International zaapelowało również o to, by organizacje, zwłaszcza korzystające zatrudniające pracowników, w dalszym ciągu przestrzegały podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych. Szczególnie ważne jest, aby dalej wypłacały pensje pracownikom – włącznie z tymi, którzy przebywają na kwarantannie – i zapewniły możliwość pracy w maksymalnie bezpiecznych warunkach, np. poprzez zachowanie zalecanej odległości. Organizacje producentów Fairtrade powinny stosować się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i władz krajowych. Pytania na temat nowych wytycznych mogą kierować do lokalnych przedstawicieli organizacji certyfikującej FLOCERT i regionalnych sieci producentów.

Opracowano w ramach projektu “V4 Cooperation for moving forward fair trade as socially innovative economic model”. Projekt jest współfinansowany przez rządy Polski, Czech, Węgier i Słowacji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwijanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

Data publikacji: 8 kwietnia 2020