Prezentacja Standardu Klimatycznego Fairtrade

Standard powstał, aby umożliwić rolnikom stawienie czoła skutkom zmian klimatycznych, a firmom – inwestowanie we wiarygodne rozwiązanie ograniczające i rekompensujące emisję dwutlenku węgla.

Wyzwanie…

Zmiany klimatyczne już teraz dają o sobie znać producentom z krajów globalnego Południa. Plony są coraz mniejsze, brakuje żywności, a rolnikom coraz trudniej utrzymać się ze swojej pracy. Potrzeba im wsparcia technologicznego i finansowego, które pozwoli przystosować się do zmian. Jednocześnie zrównoważony rozwój powinno charakteryzować ograniczenie emisji i zahamowanie procesu nadmiernego wykorzystywania surowców. Kredyty Węglowe uzyskane w drodze realizacji projektów na rzecz energooszczędności to potencjalne źródło dochodu dla rolników, którzy mogą przeznaczać uzyskane środki na zrównoważony rozwój i przystosowanie się do nowych warunków. Realizacja projektów jest jednak trudna i kosztowna, a do tego wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Fairtrade odpowiada…

Standard Klimatyczny Fairtrade jest częścią szerszego Programu Klimatycznego Fairtrade, obejmującego wparcie w zakresie przystosowania się do zmian klimatu, wiarygodnej redukcji emisji we wszystkich zakątkach świata i działań producentów na rzecz poprawy sytuacji. Standard Klimatyczny Fairtrade, opracowany we współpracy z Fundacją Gold Standard, otwiera nowe możliwości bezpośredniego współdziałania rolników i firm w walce ze zmianami klimatu. Gold Standard stanowi podstawę certyfikacji Standardu Klimatycznego Fairtrade.
 
Za sprawą Standardu Klimatycznego Fairtrade projekty związane z emisją CO2 mogą służyć tym, którzy najbardziej tego potrzebują, poprzez zapewnienie bardziej korzystnych cen kredytu węglowego i umożliwienie im odegrania bardziej aktywnej roli na etapie opracowywania i wdrażania poszczególnych projektów.

Podstawowe elementy Standardu Klimatycznego Fairtrade

Zwiększenie kompetencji

Standard Klimatyczny Fairtrade umożliwia producentom odgrywanie bardziej aktywnej roli przy projektach związanych z emisją CO2, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie zmian klimatycznych, poprawę umiejętności tworzenia projektów i zarządzania emisją CO2, przejmowanie kontroli nad trwającymi projektami redukcji emisji oraz realizację własnych projektów. Producenci mają prawo do dysponowania wypracowanymi kredytami i sami decydują o ty, kiedy i komu je sprzedadzą.

Przejrzysty system cen

Rzeczą całkowicie nową na rynku emisji dwutlenku węgla jest kształtowanie cen Kredytów Węglowych na poziomie, który odzwierciedla faktyczne koszty realizacji projektu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści społeczne. Cena bazowa, stanowiąca punkt wyjścia do negocjacji, zawiera już koszt realizacji projektu i zwrot finansowy należny producentom.

Szansa na przystosowanie się do zmian

Rolnicy otrzymują premię Fairtrade za każdy sprzedany Kredyt Węglowy Fairtrade. Następnie decydują o tym, w jaki sposób najlepiej zainwestować te środki, aby chronić się przed negatywnymi konsekwencjami zmian klimatycznych. Mogą na przykład dywersyfikować uprawy, zmienić metodę uprawy lub hodować odmiany odporne na suszę.

Faktyczne ograniczenia emisji

Firmy zainteresowane zakupem Kredytów Węglowych Fairtrade muszą wdrożyć i realizować wiarygodny plan ograniczenia własnych emisji. Zakup kredytów węglowych może rekompensować emisje, których nie da się wyeliminować.

Rodzaje projektów objętych standardem

Standard wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

Głos producentów

– Chciałbym zaapelować do firm o kupowanie Kredytów Węglowych Fairtrade, gdyż umożliwi to rolnikom podejmowanie walki z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Jeżeli klimat będzie się zmieniać w dotychczasowym tempie, stracimy możliwość uprawy herbaty w Kenii. A zatem tylko nabywcy Kredytów Węglowych Fairtrade mogą wspierać rolników w reagowaniu na negatywne skutki zmian klimatycznych.
Victor Biwot, Kierownik Operacyjny, spółdzielnia producentów herbaty Fairtrade Sireet, Kenia 

Więcej informacji na temat Standardu można uzyskać, odwiedzając stronę www.fairtrade.net/standards.html lub pisząc na adres standards-pricing@fairtrade.net.

O Fairtrade International:

Fairtrade International to globalna organizacja nie nastawiona na zysk, która współpracuje z rolnikami i pracownikami rolnymi na rzecz poprawy ich jakości życia poprzez wprowadzanie bardziej uczciwych rozwiązań handlowych. Organizacja nadzoruje system Fairtrade, opracowuje standardy Fairtrade i wspiera producentów. Fairtrade International jest właścicielem rozpoznawanego na całym świecie zastrzeżonego znaku towarowego FAIRTRADE. Więcej informacji znajdziesz w serwisie www.fairtrade.net.

Koalicja Sprawiedliwego Handlu jest partnerem Fairtrade International.

 

 

Data publikacji: 7 października 2015