Producenci Fairtrade w zmaganiu z COVID-19 i kryzysem klimatycznym

Wraz z CLAC wzywamy rządy, organizacje obywatelskie i międzynarodowe do utrzymania i promowania modeli opartych na zrównoważonej ochronie środowiska i Sprawiedliwym Handlu w działaniach prowadzonych na rzecz odbudowywania gospodarki po pandemii Covid-19.

Drobni rolnicy, obywatele, uczeni, politycy i przedstawiciele władz powinni wspólnie wziąć sprawy planety w swoje ręce i znaleźć właściwe rozwiązania problemów. Jeżeli nie zaczniemy natychmiast, skutki mogą być katastrofalne. Wzywamy polityków oraz wszystkich ludzi dobrej woli do działania dla dobra Ziemi — naszego wspólnego domu. Musimy chronić naszą planetę, tak byśmy mogli dalej na niej żyć.

Miguel Ángel Munguía, przewodniczący CLAC. Fot. Fairtrade International

– mówi Miguel Ángel Munguía, przewodniczący sieci drobnych producentów i pracowników Fairtrade w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CLAC).

Drobni rolnicy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zmagają się ze skutkami 2 kryzysów: pierwszym – wywołanym przez pandemię Covid-19 oraz drugim – zmianami klimatu, które odbijają się na produkcji rolnej, podnosząc koszty produkcji i generując ogromne straty plonów.

Skutki zmian klimatu w tym regionie obejmują zarówno topnienie lodowców w Andach jak i występowanie niszczycielskich powodzi i suszy. Ponadto, pandemia i związane z nią środki zapobiegawcze wprowadzone przez rządy wielu krajów będą miały bardzo negatywny wpływ na gospodarkę w regionie. Według szacunków Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) produkt krajowy brutto może skurczyć się o średnio 9,1%.

Podniesienie się z kryzysu gospodarczego może z kolei zahamować wdrażanie programów i środków ochrony środowiska w regionie. Potencjalne zagrożenie stanowią choćby rekomendowane przez Bank Światowy reformy mające na celu usunięcie „nadmiernych regulacji dotyczących ochrony środowiska, dopłat i licencji”.

Drobni rolnicy i pracownicy rolni pozostają narażeni na negatywne skutki zmian klimatu, a dodatkowo muszą zmierzyć się z nadciągającym regionalnym i globalnym kryzysem gospodarczym. Dlatego CLAC wzywa rządy, podmioty społeczeństwa obywatelskiego i organizacje zajmujące się współpracą międzynarodową do:

Organizacja CLAC, jako przedstawiciel drobnych rolników i pracowników rolnych, już od 2011 roku zabiera głos na konferencjach dotyczących zmian klimatu, na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, podkreślając, że producenci rolni dotkliwie odczuwają skutki zmian klimatu, mimo że przyczyniają się do nich w minimalnym stopniu.

Mężczyźni przy załadunku kawy do transportu. Spółdzielnia Norandino w Peru. Fot. Eduardo Martino

CLAC dokłada wszelkich starań, aby wspierać wysiłki drobnych producentów Fairtrade w budowaniu odporności na zmiany klimatu w regionie.

Model rolnictwa rodzinnego okazał się mieć fundamentalne znaczenie w adaptacji i łagodzeniu skutków zmian klimatycznych. Chcemy, aby rządy, organizacje obywatelskie i  organizacje międzynarodowe przyjęły to jako kluczowy model – mówi Munguía. Sytuacja globalnego ocieplenia jest wysoce niepokojąca i musimy sprawić, by nasz głos usłyszało jak najwięcej osób.

– dodaje przewodniczący CLAC.

Źródło informacji: CLAC Comercio Justo

Pełne oświadczenie CLAC na temat Covid-19 i zmian klimatu:

O FAIRTRADE

Fairtrade zmienia oblicze światowego handlu, działając na rzecz wyższych cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla rolników i pracowników w krajach rozwijających się. 

Fairtrade International to niezależna organizacja non-profit, która reprezentuje 1,7 miliona drobnych rolników i pracowników najemnych na świecie. Fairtrade jest właścicielem znaku FAIRTRADE – zarejestrowanego znaku handlowego, który można znaleźć na ponad 30 tysiącach produktów. Oprócz certyfikacji Fairtrade International wraz ze zrzeszonymi organizacjami wzmacnia pozycję producentów, współpracuje z firmami, angażuje konsumentów i prowadzi działania rzecznicze na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości. Więcej informacji: www.fairtrade.net


KONTAKT

Rozalia Wiśniowska
Communications Manager
e-mail: rozalia.wisniowska@fairtrade.org.pl
tel. +48 665 820 283

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Trade Fair, Live Fair: Raising Awareness and Mobilizing the European Public to Advance Consumption patterns that Nurture the Sustainable Development Goals”. Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyrażone poglądy niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

Data publikacji: 26 sierpnia 2020