Producent kawy SH po raz pierwszy w Polsce

Na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu w dniach 1-6 .10.2009 będzie przebywał w Polsce p. Hugo Enrique Roblero Gordillo. przedstawiciel FIECH – zrzeszenia spółdzielni drobnych producentów kawy ze stanu Chiapas w Meksyku współpracującej z ruchem Sprawiedliwego Handlu. Jest to pierwsza tego typu wizyta w naszym kraju. Ta rozpowszechniona i popularna w Europie inicjatywa stała się możliwa dzięki współpracy z austriacką organizacją Sprawiedliwego Handlu – EZA. 

PROGRAM:
 
FIECH (Federación Indígena Ecológica de Chiapas) jest zrzeszeniem 13 spółdzielni drobnych gospodarstw ekologicznych w południowym Chiapas. Należy do nich razem ok. 2030 miejscowych drobnych producentów, w tym 700 kobiet z plemion Tzotzil, Tzeltal, Chuj i Mame, zamieszkujących w 120 wioskach. W wioskach tych panuje system "ejidal", w którym to społeczność ma prawo własności do ziemi, członkowie zaś mają prawo do jej użytkowania. Uprawiana jest w nich głównie kawa, ale także groch, kukurydza, inne warzywa i drób, wytwarzane jest także rękodzieło. Meksykańczycy przyjęli za cel dać solidne podstawy i zwiększyć lokalną produkcję, a także znaleźć alternatywne sposoby wprowadzania jej na rynek, aby poprawić sytuację materialną członków zrzeszenia. W dłuższej perspektywie chcą aby 100% ich upraw było ekologicznych. Członkowie zrzeszenia mają do dyspozycji halę do magazynowania i przetwarzania zbiorów, elektryczną maszynę do sortowania, środek transportu i palarnię. W tej ostatniej produkowana jest ich własna marka kawy – Biomaya. Serwują ją w prowadzonej przez siebie od 2005 r. kawiarni Fair Trade.
 
FIECH zostało założone w 1996. Każda spółdzielnia wysyła trzech reprezentantów na walne zgormadzenie zrzeszenia, które odbywa się co dwa miesiące aby podjąć wszystkie istotne decyzje. Organizacja jest zarejestrowana jako "sociedad de deguridad social" czyli "towarzystwo dla bezpieczeństwa społecznego". Służy członkom jako wsparcie przy wprowadzaniu ich plonów na rynek, certyfikacji ekologicznej, eksporcie. Wspiera i promuje różnorodne inicjatywy służące lokalnej społeczności, takie jak systemy oszczędności i kredytów, społeczne sklepy zaopatrujące ludność w podstawowe artykuły żywnościowe po przystępnej cenie, edukację w położonych na uboczu regionach, a także emancypację kobiet.
Data publikacji: 24 września 2009