Pytania na temat Sprawiedliwego Handlu (2/5)

Odpowiedź na zarzut, że Sprawiedliwu Handel jest nieefektywny

Z okazji inauguracji festiwalu Sprawiedliwego Handlu Fairtrade Fortnight w Wielkiej Brytanii do programu BBC Breakfast zaproszono Dalibora Rohaca z Legatum Institute, który podał szereg argumentów przemawiających według niego za tym, że Sprawiedliwy Handel się nie sprawdza. Barbara Crowther, Dyrektor ds. Polityki i Komunikacji Fairtrade Foundation, opublikowała za pośrednictwem witryny fundacji odpowiedź na zarzuty stawiane przez ekonomistę.
 
„Sprawiedliwy Handel jest nieefektywny, ponieważ tylko 5% ceny produktu, który kupujemy, wraca do rolników w krajach rozwijających się”.
 
To stwierdzenie Dalibora Rohaca mogłoby odnosić się do jakiegokolwiek produktu będącego przedmiotem handlu. Istnieje wiele czynników, które wpływają na odsetek ceny ostatecznej, który dociera do rolnika (zarówno tego z Wielkiej Brytanii, jak i z kraju rozwijającego się), w dodatku różni się on znacząco w zależności od produktu. Za kwestie najważniejsze uważamy to, czy cena, którą płacimy rolnikom, jest sprawiedliwa w odniesieniu do kosztów produkcji, jak również to, czy faktycznie przyczyniamy się do poprawy w sposób zrównoważony warunków życia producentów i lokalnych społeczności. Sprawiedliwy Handel ma na celu wzrost faktycznej wartości pieniężnej otrzymywanej przez organizacje rolników za sprzedaż swoich produktów. Dlatego też za każdy sprzedany produkt z certyfikatem Fairtrade producent otrzymuje dodatkową premię, wykraczającą ponad cenę rynkową czy gwarantowaną cenę minimalną Fairtrade.
 
 Tłumaczenie: Ewa Brzezińska
Data publikacji: 2 kwietnia 2012