Pytania na temat Sprawiedliwego Handlu (5/5)

Odpowiedź na zarzut związany z kosztami certyfikacji

Z okazji inauguracji festiwalu Sprawiedliwego Handlu Fairtrade Fortnight w Wielkiej Brytanii do programu BBC Breakfast zaproszono Dalibora Rohaca z Legatum Institute, który podał szereg argumentów przemawiających według niego za tym, że Sprawiedliwy Handel się nie sprawdza. Barbara Crowther, Dyrektor ds. Polityki i Komunikacji Fairtrade Foundation, opublikowała za pośrednictwem witryny fundacji odpowiedź na zarzuty stawiane przez ekonomistę.
 
„Aby uzyskać certyfikat, rolnicy muszą zapłacić od 2 do 4 tys. dolarów. W związku z tym tylko ci bardziej zamożni mogą pozwolić sobie na przystąpienie do systemu”.
 
 
Wszystkie programy certyfikacji są odpłatne, gdyż sprawdzenie zgodności z wymogami certyfikatu wymaga zatrudnienia specjalistów. Przytoczone liczby nie dotyczą jednak pojedynczych rolników; są to średnie koszty certyfikacji dla spółdzielni, zrzeszających od 50-100 do ponad 1000 rolników. W systemie Fairtrade dostępny jest tzw. Fundusz Certyfikacji Producentów (ang. Product Certification Fund), który oferuje pokrycie nawet do 75% kosztów certyfikacji. Często bywa również i tak, że partnerzy handlowi lub organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem pomagają biedniejszym zrzeszeniom w uzyskaniu certyfikatu. Więcej informacji o certyfikacji można znaleźć pod adresem: http://www.flo-cert.net/flo-cert/33.html 
 
Tłumaczenie: Palyska Agnieszka
Data publikacji: 15 kwietnia 2012