Rada Miasta Gdańsk popiera Sprawiedliwy Handel

Dobre wieści na święta – Rada Miasta Gdańsk jako pierwsza w Polsce podjęła uchwałę wyrażającą poparcie dla idei Sprawiedliwego Handlu!

W takcie sesji w dniu 22.12.2011 Rada Miasta Gdańsk jako pierwsza w Polsce podjęła uchwałę wyrażającą poparcie dla idei Sprawiedliwego Handlu. Uchwała jest przyczynkiem do wypełnienia kryteriów na rzecz uzyskania przez Gdańsk międzynarodowego statusu „Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” (Fair Trade Town). Drugim polskim miastem, w którym toczy się kampania FTT  jest Poznań. Poniżej treść uchwały:
 
Rada Miasta Gdańska oświadcza co następuje:
§ 1.
Rada Miasta Gdańska postanawia wnieść pozytywny wkład w kampanię promującą Sprawiedliwy Handel rozumiany jako Ruch społeczny budowany przez organizacje pozarządowe przy wsparciu konsumentów nakierowany na niesienie pomocy rozwojowej ubogim społecznościom drobnych wytwórców i pracowników najemnych z krajów globalnego Południa.
 
Rada uznaje że, używanie produktów Sprawiedliwego Handlu w codziennej praktyce jest wyrazem odpowiedzialnej konsumpcji służącej zrównoważonemu rozwojowi i dlatego wspiera inicjatywy na rzecz promocji tego Ruchu.
 
Wyrażając poparcie dla idei „Fair Trade” i zachęcając do stosowania produktów o etycznym pochodzeniu wytwarzanych w ramach Sprawiedliwego Handlu, Rada Miasta Gdańska chce przyczynić się do uzyskania przez Gdańsk statusu „Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu”.
 
§ 2.
Gdańsk jest miastem wolności i solidarności dlatego społeczność naszego Miasta angażuje się w nurt poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu. Jesteśmy również pierwszym miastem w Europie Środkowo –Wschodniej, w którym rozpoczęła się kampania Fair Trade Towns wspierana przez Gdańską Koalicję Sprawiedliwego Handlu.
 
Sprawozdawca uchwały: Radny Marek Bumblis, przewodniczący komisji kultury i promocji miasta.
 
Od polityki do praktyki
Przyjęcie tej uchwały jest sukcesem gdańskiej Koalicji organizacji pozarządowych, której celem jest doprowadzenie do uzyskania statusu „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”. Jest to także sygnał dla mieszkańców miasta i rodaków z innych miejscowości, że Gdańsk realizując politykę zrównoważonego rozwoju wspiera inicjatywy na rzecz poprawy warunków życia ludzi z najbiedniejszych obszarów Ziemi, dzięki którym mogą oni przetrwać i utrzymać rodziny z pracy własnych rąk.
Data publikacji: 22 grudnia 2011