Raport Fairtrade International za 2021 jest już dostępny

Wzrost sprzedaży produktów Fairtrade w roku 2021 przekłada się na wyższą wartość premii Fairtrade dla rolników. Zapoznaj się z wynikami najnowszego Raportu Fairtrade International.

Z opublikowanego raportu Fairtrade International pt.: Building Resilience in a Changing World („Budowanie odporności w zmieniającym się świecie”) wynika, że certyfikowani producenci Fairtrade odnotowali czteroprocentowy wzrost wartości premii Fairtrade w porównaniu z rokiem 2020. Łączna wartość premii Fairtrade dla siedmiu głównych produktów wyniosła 190 milionów euro. Optymizmem napawają też dane sprzedażowe za rok 2021, zwłaszcza w przypadku niektórych produktów. Najsilniejsze odbicie wielkości sprzedaży nastąpiło w przypadku kakao (wzrost o 37%) i kwiatów (wzrost o 21%). Jednocześnie roczna sprzedaż kwiatów ciętych i sadzonek Fairtrade w 2021 roku po raz pierwszy przekroczyła miliard sztuk.

Pobierz Raport Fairtrade International 2021 (raport w języku angielskim) >

Korzyści finansowe dla producentów Fairtrade obejmują cenę minimalną Fairtrade, która stanowi zabezpieczenie na wypadek spadku cen rynkowych, oraz premię Fairtrade – dodatkowe środki wypłacane organizacjom oprócz ceny skupu. Decyzje o tym, na co wydać premię Fairtrade, podejmowane są w sposób demokratyczny przez same spółdzielnie rolnicze. W 2021 roku producenci kawy otrzymali ponad 82 miliony euro premii Fairtrade, producenci kakao – ponad 49 milionów euro, a producenci bananów – 34 miliony euro. Łączna wartość premii Fairtrade wypracowanej przez rolników i pracowników w ciągu ostatniej dekady przekroczyła 1,5 miliarda euro. Środki te były inwestowane w rozwój działalności i projekty poprawiające jakość życia społeczności lokalnych.

Działania Fairtrade skupiają się na wyrównywaniu szans dla niemal 2 milionów rolników i pracowników rolnych z całego świata, tak by mieli sprawiedliwy dostęp do globalnych rynków. Raport za 2021 rok stanowi dowód siły rolników i pracowników, którzy zwycięsko stawili czoła pandemii COVID-19 i innym wyzwaniom, a teraz odbudowują się z pomocą Fairtrade.

— tłumaczy Sandra Uwera, Global CEO Fairtrade International.

Z raportu rocznego Fairtrade wyłania się obraz trwałej odporności ekonomicznej rolników i pracowników, którzy mierzą się z takimi problemami jak inflacja, wzrost kosztów produkcji rolnej i transportu czy skutki zmian klimatu. Pomimo zaburzeń w logistyce i rosnących kosztów produkcji producenci kawy, bananów i trzciny cukrowej Fairtrade odnotowali stabilną sprzedaż produktów w 2021 roku. Dane w raporcie świadczą również o sukcesach handlowych producentów Fairtrade: w 2021 roku przeszło 2,5 tysiąca firm używało znaku FAIRTRADE na ponad 37 tysiącach produktów oferowanych konsumentom w 143 krajach świata.

Na tym tle raport uwidacznia również wkład Fairtrade na rzecz godziwej pracy i zrównoważonych źródeł utrzymania. Autorzy dokumentu podkreślają postępy w zakresie wprowadzania cen referencyjnych wystarczających na godne życie oraz efekty prowadzonych programów i przyjęcia metod produkcji zwiększających odporność na zmiany klimatu przez ponad pół tysiąca organizacji rolników. W latach 2021–2022 odnotowano również znaczący rozwój programu kredytów węglowych Fairtrade: projekty Fairtrade realizowane w takich krajach, jak Burkina Faso, Indie, Lesotho, Uganda, Etiopia czy Peru pozwoliły na neutralizację 650 tysięcy ton dwutlenku węgla.

Ponadto raport podkreśla znaczącą rolę, jaką kreowane przez Fairtrade partnerstwa odgrywają we wzmacnianiu rolników, tak by mogli odnosić większe korzyści ze swojej pracy. Fundusze partnerskie z władzami i firmami prywatnymi dostarczają środków niezbędnych do reagowania na nagłe potrzeby, prowadzenia działań rzeczniczych na rzecz sprawiedliwości w handlu oraz testowania i zwiększania udziału innowacyjnych rozwiązań dla rolników i pracowników. Jako przykład może posłużyć zebranie przez Fairtrade, władze publiczne i partnerów z sektora prywatnego ponad 15 milionów euro w ramach funduszy wsparcia w czasie pandemii COVID-19. W latach 2020–2021 z funduszy skorzystało 667 organizacji, zrzeszających ponad 800 tysięcy rolników i pracowników.

Musimy pilnie rozwijać nasze działania w szerokim i ambitnie określonym zakresie. Podobnie jak w poprzednich latach, w aktualnym raporcie wyrażamy uznanie dla codziennych wysiłków rolników, pracowników, firm i osób oraz organizacji wspierających na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. Publikacja raportu stwarza okazję, by po raz kolejny wezwać wszystkich do odegrania swojej roli i podejmowania decyzji, które wzmacniają odporność producentów rolnych, zapewniają zrównoważony rozwój i dbają o planetę dla przyszłych pokoleń.

— podkreśla Melissa Duncan, Dyrektor Wykonawcza Fairtrade International.

Pobierz Raport Fairtrade International 2021 (raport w języku angielskim) >

Zdjęcie wyróżniające: Lindaura Choque, rolniczka ze spółdzielni kawowej APROCAFE, Boliwia. © Dennis Salazar Gonzales

Data publikacji: 25 października 2022