Raport Fairtrade Polska 2018

Zachęcamy do zapoznania się z raportem fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska za 2018 rok. Oprócz sprawozdania z działań w raporcie znajdują się również informacje na temat ogólnych założeń systemu Fairtrade i rynku Fairtrade w Polsce. 

Kliknij link, aby pobrać raport: https://www.fairtrade.org.pl/material/raport-fairtrade-polska-2018
Rok 2018 był czasem intensywnego rozwoju Fairtrade w Polsce. Na sklepowych półkach zagościło bardzo wiele nowych produktów, co przełożyło się na wzrost sprzedaży produktów Fairtrade o ponad 50% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrosła również rozpoznawalność znaku wśród konsumentów. Mamy więc wiele powodów do radości.
Tymczasem rolnicy z krajów globalnego Południa zmagają się z wieloma trudnościami. Choroby roślin, susze, pożary i inne efekty zmian klimatu pustoszą uprawy. Kupcy wykorzystują swoją przewagę do wywierania stałej presji cenowej, która sprawia, że rolnicy nierzadko sprzedają plony poniżej kosztów produkcji.
System Fairtrade oferuje rolnikom narzędzia zrównoważonego rozwoju, takie jak gwarantowana cena minimalna Fairtrade, premia Fairtrade czy możliwość prefinansowania produkcji. Do wprowadzania trwałych zmian potrzeba jednak jeszcze jednego składnika – konsekwentnego wsparcia ze strony firm i konsumentów. Dlatego też chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim konsumentom, aktywistom i przedstawicielom biznesu zaangażowanym w rozwój Fairtrade w Polsce. To Wy udowadniacie światu, że Sprawiedliwy Handel to nie utopijna idea, a realna alternatywa wobec nierówności panujących na globalnym rynku.

Opracowano w ramach międzynarodowych projektów „Trade Fair, Live Fair: Raising Awareness and Mobilizing the European Public to Advance Consumption Patterns that Nurture the Sustainable Development Goals” (finansowanego ze środków Unii Europejskiej) oraz “V4 Cooperation for moving forward fair trade as socially innovative economic model” (finansowanego z funduszu wyszehradzkiego). Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

Data publikacji: 19 sierpnia 2019