Raport na temat zrównoważonych zamówień publicznych

Zachęcamy do lektury nowego raportu Fundacji Kupuj odpowiedzialnie dotyczącego zamówień publicznych.

Raport, którego autorkami są Beata Faracik i Joanna Szymonek, przedstawia stan prawny dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych oraz analizę praktyki ich stosowania. Niestety wydźwięk raportu nie jest specjalnie optymistyczny.
Polskie zamówienia publiczne wciąż w niewielkim stopniu uwzględniają kryteria społeczne i środowiskowe. W 2012 r. zielone zamówienia wyniosły jedynie 12%, a społeczne – niecałe 3% ogólnej wartości zamówień publicznych, mimo zakładanych celów na poziomie odpowiednio 20% i 10%.
Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Autorki zauważają, iż wiele barier w stosowaniu zrównoważonych zamówień publicznych nie wynika z ograniczeń prawnych, a raczej z braku odpowiedniej wiedzy ze strony zamawiających, niedostrzegania potrzeby zmian lub strachu przed zakwestionowaniem zastosowanych kryteriów społecznych czy środowiskowych przez organy kontrolne sprawdzające prawidłowość zamówień.
Pełny raport jest do pobrania tutaj.
Data publikacji: 23 czerwca 2015