Rekrutacja szkół do programu „Szkoła Globalna działa lokalnie”

Polska Akcja Humanitarna zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w prekursorskim, międzynarodowym programie „Szkoła Globalna działa lokalnie”, realizowanym we współpracy z czterema organizacjami z Austrii, Czech, Słowacji i Malty. Do 2012 roku w programie weźmie udział kilkaset szkół z tych krajów.

Czym jest program? Program „Szkoła Globalna działa lokalnie” z zakresu edukacji globalnej łączy edukację obywatelską ze współkształtowaniem lepszego, bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich ludzi, w tym mieszkańców krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Młodzi ludzie uczą się w szkole o zagadnieniach współczesnego świata i współzależnościach między krajami bogatymi i krajami mniej rozwiniętymi. Dwa podstawowe zagadnienia programu to wspieranie Sprawiedliwego Handlu i powstrzymywanie zmian klimatycznych. Poprzez te tematy młodzież dowiaduje się jaki ma wpływ na życie ludzi w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej i co oni, ich szkoła i społeczność lokalną mogą wspólnie zrobić, aby zmniejszyć ubóstwo na świecie. Dzięki temu uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne w dobie globalizacji. Program przygotowuje szkoły do przeprowadzenia akcji na rzecz mieszkańców Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej we współpracy ze społecznością lokalną – lokalnymi instytucjami, firmami i organizacjami.
 
Oferta jest skierowana do nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą stosować innowacyjne metody nauczania  w realizacji swojego programu przedmiotowego.
 
Jakie są korzyści z udziału w programie dla szkół? Program został stworzony, aby wspierać ludzi w uboższych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Działając na rzecz Sprawiedliwego Handlu i zrównoważonego rozwoju, możemy zapewnić lepsze życie obecnym i przyszłym pokoleniom – w Polsce i na całym świecie. W te dążenia mogą Państwo się włączyć.
 
Program przygotowany jest jednak w ten sposób, by zapewnić także konkretne korzyści nauczycielom i młodzieży z polskich szkół uczestniczących w programie:
  • Bezpłatne atrakcyjne materiały edukacyjne i wysokiej jakości szkolenia oferowane w ramach programu pomagają nauczycielom i nauczycielkom realizować nową podstawę programową, (która w o wiele większym stopniu uwzględnia tematykę globalną) i w ten sposób lepiej przygotować uczniów do egzaminu na zakończenie szkoły.
  • Dzięki atrakcyjnym materiałom (w tym audio-wizualnym) nauczyciele i nauczycielki motywują młodzież do dalszej nauki.
  • Młodzież porządkuje i pogłębia wiedzę o tematyce globalnej znanej z mediów i codziennego życia – dzięki temu lepiej rozumie, jak naprawdę działa świat w dobie postępującej globalizacji i uczy się jak dokonywać trafnych wyborów życiowych.
  • Młodzież ma możliwość kontaktów z rówieśnikami z innych krajów Europy i uczestnictwa w europejskiej kampanii społecznej w 2011 roku.
  • Poprzez zdobycie rzetelnej wiedzy i możliwość wykorzystanie jej w praktyce młodzi ludzie  zdobywają poczucie sprawczości – przekonują się, że ich działania mają znaczenie i mogą prowadzić do konkretnych, pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu i na świecie.
  • Samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie akcji daje młodym ludziom i ich rodzicom dumę z osiągnięć i zwiększa ich poczucie wartości.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.szkolaglobalna.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń  mija 22 czerwca 2010 r. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres koordynatorki programu: anna.kucinska@pah.org.pl.
Data publikacji: 15 czerwca 2010