Rolnicy i pracownicy najemni w systemie Fairtrade – fakty i liczby

Najważniejsze liczby i wnioski na temat 1,5 miliona rolników i pracowników najemnych w systemie Fairtrade (dane na dzień 12 lutego 2015)

12 lutego 2015 na targach BioFach w Norymberdze Fairtrade International opublikował skrócony raport na temat swojej działalności. Skrócony raport oferuje szybki wgląd w kilka najważniejszych trendów i faktów, szerzej omówionych w raporcie „Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade”, publikowanym co roku przez Fairtrade International. Poszerzony raport ma na celu dokonanie wszechstronnego przeglądu systemu Fairtrade oraz objętych nim rolników i pracowników najemnych poprzez pogłębioną analizę danych pochodzących z monitorowania i ewaluacji ich aktywności.
 
Oto najważniejsze liczby związane z globalnym rozwojem systemu Fairtrade:
Tłumaczenie: Joanna Zaczkiewicz
Data publikacji: 5 kwietnia 2015