Rośnie rozpoznawalność znaku FAIRTRADE w Polsce

Obecnie 53% Polek i Polaków rozpoznaje znak FAIRTRADE – wynika z najnowszych badań konsumenckich realizowanych przez GlobeScan na zlecenie Fairtrade International.

Rośnie rozpoznawalność znaku FAIRTARDE w Polsce, a poziom zaufania do systemu certyfikacji utrzymuje się na stabilnym poziomie. Konsumenci wspierający Fairtrade są gotowi zapłacić więcej za produkty z tym certyfikatem, nawet pomimo rosnących kosztów utrzymania. Pojawienie się znaku FAIRTRADE na produktach znanych marek jest oceniane bardzo pozytywnie. To wybrane wnioski z najnowszych badań konsumenckich GlobeScan przeprowadzonych na zlecenie Fairtrade International.

Z badań możemy dowiedzieć się nie tylko jak postrzegany jest system Fairtrade przez konsumentów w Polsce, ale także jak kształtuje się rozpoznawalność innych znaków certyfikacji etycznej bądź ekologicznej oraz jakie są najczęstsze motywacje klientów w wyborze produktów pozyskiwanych w sposób etyczny i zrównoważony.

Badania GlobeScan - Fairtrade PolskaPobierz bezpłatnie pełną wersję badań konsumenckich GlobeScan 2023 >

O badaniach

Badania konsumenckie na temat rozpoznawalności znaku Fairtrade w Polsce przeprowadziła jednostka badawcza GlobeScan na początku 2023 roku. Ankiety internetowe objęły 11 217 osób z 12 krajów: Australia, Austria, Hiszpania, Holandia, Indie, Kanada, Niemcy, Nowa Zelandia, Polska, Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Wielka Brytania. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie populacji online dla każdego rynku, ważonej tak, aby odzwierciedlić strukturę populacji według płci, wieku i wykształcenia zgodnie z danymi z najnowszego dostępnego spisu ludności. W Polsce w badaniu wzięło udział 1000 respondentów.

Rozpoznawalność znaku FAIRTRADE oraz poziom zaufania

Obecnie 53% Polek i Polaków deklaruje, że widziało znak FAIRTRADE na produktach, z czego 21% widuje znak często, a 32% czasami. Odsetek osób deklarujących rozpoznawanie znaku jest znacząco wyższy (64%) w przedziale wiekowym 18–24 lata. Znajomość znaku FAIRTRADE wzrosła znacząco z poziomu 28% w 2015 r. i 46% w 2021 r.

W ujęciu globalnym na pytanie: „Czy kiedykolwiek widział Pan/ widziała Pani znak FAIRTRADE na produkcie?„ twierdząco odpowiedziało 71% badanych, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do 2021 r.

Deklarowany poziom zaufania do znaku FAIRTRADE wyniósł 58% wśród respondentów, którzy nie widują certyfikatu Fairtrade na produktach oraz 82% wśród osób, które rozpoznają znak. W poprzedniej edycji badań było to odpowiednio: 59% oraz 85%.

Niezgoda na pracę dzieci wciąż najważniejszym czynnikiem

Respondentów zapytano również o czynniki motywujące do zakupu takich lub innych produktów. W tej edycji badań, tak jak w poprzedniej, najwięcej osób wskazało niezgodę na pracę dzieci.

Kolejne najczęściej wskazywane obszary oddziaływania systemów certyfikacji motywujące do zakupów to:

Jest to znaczące, że respondenci wskazywali na przemian czynniki dotyczące zarówno praw człowieka, jak i ochrony środowiska. To właśnie w tych obszarach działamy jako system certyfikacji, co często podkreślamy hasłem: „Wybieraj Fairtrade. Dla ludzi, dla planety”

— Michał Bryda-Przybyszewski, menedżer ds. komunikacji w Fairtrade Polska.

Na zakupach – chęć wybierania produktów z certyfikatem i postrzeganie marki

Pomimo wzrostu kosztów utrzymania 62% konsumentów, którzy rozpoznają znak FAIRTRADE, deklaruje gotowość zapłacenia nieco więcej za produkt z tym certyfikatem. Najwyższy odsetek, czyli 71% odnotowano w grupie wiekowej 25-34 lata.

Trzy czwarte badanych w Polsce poleciłoby produkty z certyfikatem Fairtrade przyjaciołom.

Polscy konsumenci, zwłaszcza ci w przedziale wiekowym 18–24 lata, mają bardzo pozytywną opinię na temat wpływu znaku FAIRTRADE na postrzeganie marki. Na pytanie: „Gdyby produkt, który Pan/ Pani zazwyczaj kupuje, zyskał znak FAIRTRADE, jaki miałoby to wpływ na postrzeganie marki tego produktu?” aż 83% badanych zaznaczyło odpowiedź bardzo pozytywny lub pozytywny wpływ.

To ważny sygnał dla przedsiębiorców, by zainteresować się tematem Sprawiedliwego Handlu. Przede wszystkim, by działać w sposób etyczny i możliwie najbardziej zrównoważony, lecz również dlatego, że jest to pozytywnie postrzegane przez Polki i Polaków

— dodaje Michał Bryda-Przybyszewski z Fairtrade Polska.

Z badań można dowiedzieć się więcej na temat decyzji zakupowych, motywacji oraz oczekiwań konsumentów wobec firm. Zachęcamy do pobrania pełnej wersji badań na temat rozpoznawalności znaku FAIRTRADE w Polsce.

Pobierz bezpłatnie pełną wersję badań konsumenckich GlobeScan 2023 >


Zdjęcie wyróżniające: © Anna-Maria Langer / Fairtrade​

Data publikacji: 13 czerwca 2023