Rozpoznawalność Fairtrade – badanie GlobeScan 2011

Ruch Sprawiedliwego Handlu w Polsce jest na krzywej wznoszącej – to najważniejszy wniosek z najnowszego raportu ośrodka badawczego GlobeScan.

Wstęp

Badania rozpoznawalności znaku FAIRTRADE są prowadzone regularnie od 2008 roku przez ośrodek badawczy GlobeScan na zlecenie Fairtrade International. W 2008 r. objęto nim 15 krajów, jednak dopiero w tym roku w badaniach uwzględniono również Polskę. Najnowsze badanie przeprowadzono online w marcu 2011 r. na reprezentatywnej próbie 506 konsumentów. W badaniu skupiono się na trzech najbardziej znanych etycznych systemach certyfikacji:
Wynika z niego, że z wymienionej trójki najbardziej rozpoznawalny jest system Rainforest Alliance (33%), na drugim miejscu plasuje się Fairtrade (25%), a na trzecim UTZ Certified (16%).
 
Jeśli chodzi o dane dotyczące Fairtrade, należy pamiętać, że badanie nie objęło całego ruchu Sprawiedliwego Handlu, a jedynie system certyfikacji Fairtrade. Porównanie wyników rozpoznawalności znaku FAIRTRADE jest tym trudniejsze, że jest to pierwsze globalne badanie polskiego rynku. Niemniej uwzględniając sondaż zrealizowany w 2009 r. przez firmę Gemius, okazuje się, że ruch Sprawiedliwego Handlu szybko zyskuje na popularności. W chwili obecnej sam znak FAIRTRADE kojarzy już 25% respondentów.

Kontekst badania

Ankietowani respondenci mają wysokie oczekiwania odnośnie społecznej odpowiedzialności biznesu – 90% z nich uważa, że firmy mogą odgrywać znaczącą rolę w eliminowaniu ubóstwa. Trzech na czterech respondentów wyraża opinię, że pomimo kryzysu nie powinniśmy zapominać o potrzebach mieszkańców ubogich krajów. Nie zmienia to faktu, że bardzo niewielka liczba polskich konsumentów angażuje się w jakikolwiek wolontariat, w tym na rzecz organizacji pomocowych.

Rozpoznawalność Fairtrade

Wzrost rozpoznawalności znaku FAIRTRADEZ badań wynika, że coraz więcej osób rozpoznaje znak FAIRTRADE i jest to ogromny wzrost w porównaniu z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Koalicji Sprawiedliwego Handlu przez firmę Gemius w 2009 r. Wtedy znak FAIRTRADE rozpoznawało jedynie około 11% respondentów, obecnie 25%! 
 
Około połowa osób, które rozpoznają znak FAIRTRADE jest w stanie wymienić niektóre z korzyści, jakie ten system przynosi drobnym producentom w krajach ubogich, takie jak zwiększone dochody, ochrona środowiska naturalnego, zakaz pracy dzieci i monitorowanie działalności korporacji.
 
Niemal 90% respondentów zwraca uwagę na informacje zawarte na opakowaniach i jest to jedno z głównych źródeł informacji m.in. o Sprawiedliwym Handlu! Oprócz tego, 8 z 10 respondentów deklaruje, że kupuje produkty firm znanych z etycznych praktyk biznesowych.

Konsumenci produktów Fairtrade

Gdy przychodzi do decyzji zakupowych, 4% respondentów wybiera produkty ze znakiem FAIRTRADE na opakowaniu (głównie kawę, czekoladę i herbatę), choć najczęściej kupują je okazjonalnie, a nie regularnie. Prawdopodobnie odsetek ten byłby wyższy, gdyby produkty Fairtrade były powszechniej dostępne. Z badania wynika, że produkty ze znakiem FAIRTRADE są najczęściej kupowane w supermarketach oraz w sklepach ekologicznych i ze zdrową żywnością. 
 
Osoby kupujące produkty Fairtrade ufają stojącemu za nim systemowi certyfikacji – 80% osób poleciłoby je swoim znajomym. 60% konsumentów produktów Fairtrade uważa, że są one jakościowo lepsze od niecertyfikowanych produktów. Przeciwnego zdania jest zaledwie 1% kupujących.
 
Mamy nadzieję, że w kolejnych latach ten trend nie tylko się utrzyma, ale nawet zwiększy dynamikę wzrostu! 
Data publikacji: 8 października 2011