Skutecznie o Sprawiedliwym Handlu

Podczas seminarium „Skutecznie o Sprawiedliwym Handlu” będziemy zastanawiać się między innymi, jak wzmacniać działania szkół związane z edukacją globalną i Sprawiedliwym Handlem.

Skutecznie o Sprawiedliwym Handlu

Około 9% polskiego PKB jest wydawane przez rząd centralny i samorządy w ramach zamówień publicznych. Niestety z opublikowanego niedawno raportu Fundacji Centrum CSR wynika, że ani w jednym zamówieniu publicznym nie zastosowano kryteriów społecznych, uwzględniających kontrolę łańcucha dostaw z krajów globalnego Południa. Dlaczego to ważne?

Ignorowanie warunków pracy i poziomu wynagrodzeń tych, którzy uprawiają dla nas kawę, herbatę, banany i inne produkty, powoduje zwiększanie nierówności społecznych, biedę, migrację oraz radykalizację nastrojów. Tadeusz Joniewicz z Fundacji Centrum CSR podsumował tę sytuację krótko: [w Polsce] potrzebna jest edukacja globalna.

Podobną potrzebę dostrzega wiele organizacji, w tym Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, która od dwóch lat realizuje w kilkudziesięciu szkołach projekt dotyczący edukacji globalnej i Sprawiedliwego Handlu pn. Sprawiedliwi, aktywni, świadomi. Jego celem jest budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”.

W ramach tego projektu w dniach 24-25 kwietnia organizujemy w Łodzi seminarium „Skutecznie o Sprawiedliwym Handlu”, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Będziemy na nim zastanawiać się między innymi, jak wzmacniać działania szkół związane z edukacją globalną i Sprawiedliwym Handlem (ang. Fair Trade).

Projekt Sprawiedliwi, aktywni, świadomi uruchomiliśmy, aby aktywnie wspierać działania z edukacji globalnej w szkołach – mówi Andrzej Żwawa, prezes zarządu Fairtrade Polska. – Między innymi wysyłamy do szkół edukatorów, którzy jak dotąd przeprowadzili 50 pogadanek i warsztatów na temat globalnych zależności i Sprawiedliwego Handlu. Oprócz tego współpracujące z nami szkoły otrzymały szereg bezpłatnych materiałów edukacyjnych i próbki certyfikowanych produktów na „Śniadania Fairtrade”. Organizowaliśmy również konkursy na najciekawsze prezentacje o Sprawiedliwym Handlu, a autorzy zwycięskich prac byli nagradzani certyfikowanymi produktami.

Zajęcia z edukacji globalnej prowadzone przez Borysa Bińkowskiego we wrocławskim Liceum Salezjańskim © Magdalena Szewczyk.

Długofalowym celem Fairtrade Polska jest popularyzowanie Sprawiedliwego Handlu w Polsce przez zwiększanie wiedzy na temat globalnych zależności i wpływu naszych działań na producentów z globalnego Południa – mówi Andrzej Żwawa. – Cel ten realizujemy m.in. poprzez rozwój kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w placówkach, które uwzględniają edukację globalną i Sprawiedliwy Handel w swoich programach nauczania. Do tej pory 5 szkół uzyskało już tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu, a kilka kolejnych podjęło oficjalne uchwały o podjęciu starań na rzecz jego uzyskania.

Nie tylko szkoły mogą angażować się w działania na rzecz Sprawiedliwego Handlu. Współpracujemy także z organizacjami pozarządowymi oraz z małymi i dużymi firmami z kraju i zza granicy, które wcielają w życie zasady Sprawiedliwego Handlu. Na naszym kanale Youtube można zapoznać się z filmami, prezentującymi wybrane przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.

Konsumenci, którym nie jest obojętny los ubogich producentów w krajach globalnego Południa, już w połowie maja, podczas dorocznego Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu będą mogli okazać im swoje wsparcie przez wzięcie udziału w światowej akcji World Fairtrade Challenge polegającej na biciu rekordu w liczbie wypitych filiżanek kawy Fairtrade. Więcej informacji o akcji na www.fairtrade.org.pl/wfc

.

 

Komunikat w ramach projektu Sprawiedliwi, aktywni, świadomi współfinansowanego z Funduszy EOG (projekt E2/1281).

Data publikacji: 23 kwietnia 2016