Sprawiedliwy Handel – raport Stowarzyszenia Konsumentów Polskich

Polecamy zapoznanie się z raportem „Sprawiedliwy Handel w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, który został przygotowany i opracowany przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. 

Koalicja pragnie podziękować Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich za przygotowanie i udostępnienie raportu. Raport w formacie PDF można pobrać, klikając tutaj.
 
Raport został podzielony na cztery główne części:
 
Data publikacji: 20 kwietnia 2010