Sprawiedliwy Handel w zamówieniach publicznych – konferencja

24 września w Dortmundzie odbędzie się konferencja FA!R PROCURA 2010 poświęcona kwestii Sprawiedliwego Handlu w zamówieniach publicznych jako narzędzia zrównoważonego rozwoju.

Organizatorzy – Europejskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu – zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem zamówień publicznych do wzięcia udziału w konferencji, na której pojawią się europejscy eksperci wysokiego szczebla.
 
Podczas konferencji FA!R PROCURA 2010 będzie mowa o tym, w jaki sposób Sprawiedliwy Handel w zamówieniach publicznych może pomóc władzom wspierać zrównoważony rozwój i polepszać los marginalizowanych producentów i pracowników z krajów rozwijających się.
 
Organizatorzy przewidują m.in.:
  • interaktywne panele ze znakomitymi znawcami tematu zamówień publicznych z całej Europy;
  • panel poświęcony praktycznym kwestiom dotyczącym Sprawiedliwego Handlu w zamówieniach publicznych w krajach z niską świadomością idei Sprawiedliwego Handlu;
  • warsztaty związane ze specyficznymi aspektami Sprawiedliwego Handlu w zamówieniach publicznych, takimi jak żywność (catering, stołówki itp.), tekstylia (odzież, odzież robocza itp.) oraz zagadnienia prawne (co jest dozwolone, a co zabronione).
Więcej informacji na temat konferencji w załączniku. Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu.
Data publikacji: 14 czerwca 2010