Sprawiedliwy Handel w zamówieniach publicznych

EFTA rozpoczęła trzyletni projekt, który ma wypromować Sprawiedliwy Handel jako kryterium zamówień sektora publicznego. Władze mogą dawać przykład a także… są potężną siłą nabywczą,

Dlaczego zamówienia publiczne?
 
Administracja publiczna jest istotnym konsumentem dóbr – zamówienia publiczne składają się na 16% PKB Unii Europejskiej. Jej możliwości nabywcze są wielką szansą na zwiększenie udziału produktów Sprawiedliwego Handlu w sprzedaży. W ten sposób władze mogłyby też pokazać swoje poparcie dla wartości Sprawiedliwego Handlu, oraz stanowić przykład jak wdrażać tą ideę w praktyce.
 
Kampania „Public Affairs” skupia się na podnoszeniu świadomości o sprawiedliwych zamówieniach publicznych wśród władz krajowego i lokalnego szczebla. Kierowana jest ona także do partnerów władz w dziedzinie zamówień publicznych, takich jak np. firmy cateringowe.
 
Projekt „Public Affairs”
(strona projektu w języku angielskim)
 
Działanie w Polsce
 
EFTA rozpoczyna badanie wśród jednostek sektora publicznego. Koalicja Sprawiedliwego Handlu zgodziła się przeprowadzić je w Polsce, pomimo niewielkiej obecności sprawiedliwych zamówień publicznych w instytucjach publicznych, a nawet niewielkiej świadomości takich rozwiązań. Mimo to można wykorzystać badanie przeprowadzane na poziomie europejskim, aby zainteresować administrację publiczną tematem Sprawiedliwego Handlu.
 
Poniżej, oraz w dziale materiałów, zamieszczamy opracowane w języku polskim: list do jednostek sektora publicznego informujący o badaniu oraz kwestionariusz do wypełnienia przez przedstawiciela / przedstawicielkę instytucji. Przydatny może być także przewodnik Buy Fair (niestety tylko w wersji angielskiej), który zawiera wyjaśnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu w zamówieniach publicznych. Zapraszamy do przesyłania ich na adres wydziału zamówień publicznych w Waszym mieście!
(Uwaga: list należy uzupełnić swoim imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi w zaznaczonym miejscu.)
 
 
 
Data publikacji: 31 maja 2009