Sprzedaż kakao z certyfikatem Fairtrade (2008-2010)

Pod koniec 2010 roku certyfikat Fairtrade na kakao posiadało 55 organizacji drobnych producentów z 17 krajów, zrzeszających w sumie ponad 125 tysięcy drobnych rolników. 

W latach 2009-10 tych 55 organizacji sprzedało 35% swojej produkcji w ramach umów Sprawiedliwego Handlu. Oznacza to, że pozostałą część kakao (czyli 65%) musiano sprzedać na rynku konwencjonalnym. Na koniec 2010 roku wielkość globalnej produkcji kakao, które mogłoby być sprzedawane jako kakao Fairtrade (ponieważ jest uprawiane przez producentów posidających stosowny certyfikat) wzrosła do ponad 100 tys. ton metrycznych, z czego co najmniej 20 procent posiadało certyfikaty ekologiczne lub pochodziło od producentów wdrażających normy certyfikacji.
 
Mimo to produkcja i sprzedaż certyfikowanego kakao najwyższej jakości z Ameryki Łacińskiej i produkowanego na masowy rynek kakao z zachodniej Afryki wykazały znaczny wzrost w latach 2008 i 2009-10. W okresie 2009-2010 sprzedaż certyfikowanego kakao zwiększyła się ponad dwukrotnie. Stało się tak w wyniku znacznego wzrostu ilości kakao Fairtrade skupowanego przez kilka największych koncernów. Niestety te inwestycje to nadal za mało, czego wymownym dowodem jest film zamieszczony poniżej.
Wzrost sprzedaży kakao Fairtrade
W latach 2009-10 certyfikowane organizacje producentów kakao otrzymały ponad 4 miliony euro premii Fairtrade, a ich dochód ze sprzedaży przekroczył 60 milionów euro. Do listy krajów, w których produkowane jest kakao Fairtrade, dołączyły: Sierra Leone, Kamerun, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Papua Nowa Gwinea.
 
Pozostając przy temacie uprawy kakao, zachęcamy do obejrzenia filmu „Slavery in the Chocolate Industry” w angielskiej wersj językowej, który mówi o udokumentowanych przypadkach niewolniczej pracy dzieci na niektórych plantacjach na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
 
 
Tłumaczenie: Katarzyna Gajewska
 
Data publikacji: 30 marca 2012