Sprzedaż kaw z certyfikatem Fairtrade

Kawy z certyfikatem Fairtrade znajdują się w segmencie kaw najwyższej klasy, a w ramach premii za 2010 rok wypłacono producentom 17,5 miliona euro.

Poniżej garść danych dotyczących sprzedaży kaw z certyfikatem Fairtrade. 
  • Pod koniec 2010 roku kawę z certyfikatem Fairtrade produkowało 329 organizacji producenckich z 28 krajów świata.
  • Organizacje producentów certyfikowanej kawy Fairtrade zrzeszają ponad 530 tysięcy drobnych rolników.
  • Łączny areał upraw kawy, która może być sprzedawana jako kawa Fairtrade, przekracza 700 tysięcy hektarów.
  • Według raportów sprzedaży odnotowano sześcioprocentowy wzrost wielkości i szesnastoprocentowy wzrost wartości sprzedaży kawy Fairtrade. Zwyżki te można łączyć bezpośrednio z wysokimi cena rynkowymi w 2010 roku. Sprzedaż kawy Fairtrade w latach 2009-2010 stanowiła 30% ogólnej wielkości produkcji, która mogłaby być sprzedawana jako produkt certyfikowany. Ogólna sprzedaż kawy z możliwością certyfikacji w tych latach wzrosła o 2% i wyniosła 330 tysięcy ton ekwiwalentu zielonych ziaren (w trakcie palenia kawa traci masę, a zatem istnieje potrzeba posługiwania się jednostką, która to uwzględnia. Termin ten jest używany w handlu kawą – przyp. red.).
  • Aż 30%, czyli 105 tysięcy ton wyprodukowanej kawy z możliwością certyfikacji stanowi kawa organiczna. Jakość kaw Fairtrade znajduje wyraz w ich wyraźnej obecności w tzw. sektorze kaw specialty, czyli kaw najwyższej klasy, zwłaszcza w USA i Wielkiej Brytanii.
  • Ponad 80% kawy z możliwością certyfikacji Fairtrade produkowane jest przez drobnych rolników w Ameryce Południowej. Jednakże w latach 2009-2010 odnotowano również rozwój innych regionów kawowych, jak Papua Nowa Gwinea, Wietnam, Afryka Wschodnia czy Indonezja, która zyskała pozycję jednego z największych światowych dostawców kawy Fairtrade.
  • Przychody z premii Fairtrade w latach 2009-2010 wzrosły o 30%. Tym samym można mówić o utrzymywaniu się wzrostowego trendu premii od 2008 roku.
  • Premie Fairtrade przyniosły hodowcom kawy dodatkowe 17,5 miliona euro. Organizacje producenckie przeznaczyły te środki głównie na inwestycje w rozwój działalności oraz na wypłaty bezpośrednich dodatków dla zrzeszonych rolników.
  • W 2010 roku średnia wielkość pola kawy Fairtrade w Afryce i Azji wynosiła mniej niż jeden hektar, podczas gdy hodowcy na Karaibach uprawiali kawę na polach o średniej powierzchni 2,4 hektara. Średnia powierzchnia pola pod uprawę kawy Fairtrade na świecie to 1,5 hektara.
 Tłumaczenie: Sylwia Wodzińska
Data publikacji: 28 kwietnia 2012