Sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu w 2009 r. na krzywej wznoszącej

W roku 2009 – jednym z najtrudniejszych w historii światowej gospodarki – konsumenci wydali na produkty Sprawiedliwego Handlu rekordową sumę ok. 3,4 miliarda euro (czyli aż o 15 proc. więcej niż w 2008 roku).

Mając na uwadze, że 2009 r. rozpoczął się dla światowej gospodarki najgorszą od 70 lat recesją, obawialiśmy się że sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu spadnie. Jednak okazało się, że konsumenci na całym świecie pozostali wierni idei oferowania lepszych warunków handlowych producentom z krajów rozwijających się. Dzięki temu, w odróżnieniu od ogólnego trendu spadkowego dotykającego światową gospodarkę, sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu wzrosła w wszystkich krajach, w których produkty te są dostępne – mówi Rob Cameron, dyrektor Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).

©Marcus LyonsNajwiększy wzrost sprzedaży odnotowali producenci kakao (35 proc.) oraz cukru (57 proc.). Wzrost ten był po części możliwy dzięki coraz większemu zaangażowaniu w rynek Sprawiedliwego Handlu globalnych producentów słodyczy, takich jak Cadbury, Nestle, Green & Black’s oraz Ben & Jerry’s, którzy w 2009 r. ogłosili, że wszystkie lub wybrane produkty z ich asortymentu będą wytwarzane z surowców kupowanych od rolników certyfikowanych w ramach Sprawiedliwego Handlu.
 
Dzięki rozszerzeniu przez FLO zakresu certyfikacji Fairtrade o wszystkie rodzaje ziół i przypraw, ich światowa sprzedaż w 2009 r. poszybowała w górę (Termin Fairtrade jest używany dla określonego systemu certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu zarządzanego przez FLO International). Sprzedaż kawy, produktu, który jako pierwszy został objęty certyfikacją Fairtrade, wzrosła w 2009 r. o 12 proc., a wina o imponujące 33 proc.
 
Produkty Sprawiedliwego Handlu znalazły w zeszłym roku także wielu nowych nabywców poza swymi tradycyjnymi rynkami – np. sprzedaż w Australii i Nowej Zelandii wzrosła aż o 58 proc. Dynamicznymi rynkami okazały się także kraje Europy Środkowej, Południowa Afryka (gdzie sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu wyniosła ok. 500 tys. euro) oraz wiele krajów globalnego Południa. Klienci z dojrzałych rynków także częściej sięgali po produkty Sprawiedliwego Handlu, a największe z tych rynków – Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone – odnotowały odpowiednio 14 i 7 proc. wzrost sprzedaży.
 
Powyższe dane to dobra wiadomość dla ok. 1,2 miliona producentów oraz pracowników z krajów rozwijających się, którzy sprzedają obecnie swe produkty w ramach kontraktów Sprawiedliwego Handlu. Sprawiedliwy Handel nie tylko zapewnia im ponadrynkowe wynagrodzenia za sprzedane plony, lecz gwarantuje także tzw. „premię Fairtrade”, czyli dodatkowe pieniądze przeznaczane na realizację projektów rozwojowych dla lokalnych społeczności. Dla przykładu, w 2009 r. hodowcy kawy zainwestowali 14,5 mln euro ze środków pochodzących z premii Fairtrade w projekty społeczne lub rozwój potencjału ekonomicznego swych organizacji, a hodowcy bananów –12 mln euro.

Sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce jest nadal na bardzo niskim poziomie. Rynek jest rozdrobniony i pozbawiony systemu monitoringu. Na bazie naszej sprzedaży szacuję, że rynek Sprawiedliwego Handlu w Polsce zwiększył się w ubiegłym roku o jakieś 20% – mówi Tadeusz Makulski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci świat i my”.

Listę sklepów i firm oferujących produkty Sprawiedliwego Handlu w Polsce można znaleźć na stronach Polskiej Koalicji Sprawiedliwego Handlu. Polska Koalicja Sprawiedliwego Handlu jest ogólnokrajową platformą organizacji, które działają na rzecz promocji ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce.
 
Tłumaczenie: Krzysztof Kamieniak
Opracowanie: Zbigniew Szalbot 
Data publikacji: 2 czerwca 2010