Standardy ogólne Fairtrade dla organizacji drobnych producentów

1 stycznia 2009r. FLO Int. wprowadziło uaktualnione standardy ogólne Fairtrade dla organizacji drobnych producentów. Są one bardziej przejrzyste i zapewniają rolnikom większy wpływ na poprawę ich źródła utrzymania. 

Drobni producenci mogą ubiegać się o certyfikację Fairtrade, pod warunkiem, że utworzą organizację (np. spółdzielnię), która będzie wspierała rozwój swoich członków i ich społeczności. Organizacja ta powinna być w sposób demokratyczny kontrolowana przez członków. Takie organizacje drobnych producentów uzyskują certyfikat Fairtrade po pomyślnym audycie, który sprawdza ich zgodność z wymogami zawartymi w niniejszych standardach.
 
Producenci certyfikowani Fairtrade wnioskowali o to, by standardy zostały dostosowane do ich potrzeb. Zachowując te same podstawowe zasady, uaktualnione standardy odeszły od ujednoliconego podejścia. Teraz wymagają one od producentów przygotowania własnych planów rozwoju, opartych na ocenie własnych potrzeb. Cele oraz wskaźniki postępu także są określane przez samych producentów.
 
Poprawione standardy wprowadzają także politykę zatrudnienia. Wymóg dotyczy przeprowadzania oceny tego, w jaki sposób można poprawić warunki pracy zarówno pracowników zatrudnionych przez organizację drobnych producentów jak i pracowników zatrudnionych przez poszczególnych członków organizacji, łącznie z pracownikami migracyjnymi.
 
Dokument ten zawiera także bardziej szczegółową definicję drobnych producentów. Drobny producent, to osoba, która spełnia następujące kryteria: większość prac w gospodarstwie rolnym wykonywana jest przez samego producenta i jego rodzinę; producent spędza większość swojego czasu pracy pracując na swoim gospodarstwie, a większość jego dochodów musi pochodzić z działalności rolniczej. Uaktualnione standardy określają także różnicę pomiędzy rolnikami uprawiającymi produkty wymagające dużego nakładu pracy (takie jak banany i herbata) oraz produkty nie wymagające dużego nakładu pracy (takie jak kawa i miód).
 
 
Koalicja na rzecz Sprawiedliwego Handlu dziękuje Adzie Wójcik za przetłumaczenie standardów na j. polski. Dzięki temu wiele osób w Polsce może zdobyć interesującą wiedzę na temat tego czym dokładnie są standardy FLO.
Data publikacji: 11 marca 2009