ŚWIATOWY DZIEŃ SPRAWIEDLIWEGO HANDLU 10 MAJA 2014

Jak co roku, w drugą sobotę maja obchodzić będziemy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Day). Tegoroczne hasło zaproponowane przez World Fair Trade Organization (WFTO) to FAIR TRADE PEOPLE (Sprawiedliwy Handel dla ludzi).

Patronat nad tegorocznymi obchodami Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu objęły w Polsce dwie organizacje: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”. PSSH i KSH uzgodniły, że działania wspierające oddolne inicjatywy promujące ideę Fair Trade w tym dniu będą prowadzić w sposób skoordynowany. Zainteresowani, którzy dokonają zgłoszenia swoich wydarzeń poprzez ankietę internetową otrzymają pakiet materiałów promocyjnych oraz wsparcie merytoryczne i promocyjne przy organizacji obchodów. Ankieta znajduje się tutaj. Dzięki rejestracji inicjatyw podjętych w ramach WFTDay 2014 uzyskany zostanie pełny obraz działań promujących SH w Polsce w to święto. Spis wydarzeń zostanie zamieszczony w mediach społecznościowych i wraz z komunikatem rozesłany do krajowych mediów oraz opublikowany na stronie WFTO, na której znajduje się już kalendarz wydarzeń w poszczególnych krajach.
 
Data publikacji: 12 kwietnia 2014