Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 2010

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu jest międzynarodowym świętem Sprawiedliwego Handlu, organizowanym przez Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu (WFTO).

Światowy Dzień Sprawiedliwego HandluSprawiedliwy Handel jest namacalną i przede wszystkim skuteczną odpowiedzią na biedę, kryzysy gospodarczy i światowy kryzys żywnościowy, a także zmiany klimatyczne. Kryzys gospodarczy potwierdza potrzebę handlu dla uzyskania zrównoważonych środków utrzymania  i możliwości rozwoju dla drobnych producentów w najbiedniejszych krajach świata. Dowodzi  tego fakt, iż jedna trzecia ludności świata  żyje za mniej niż 2 dolary dziennie.

"Sprawiedliwy Handel jest partnerstwem handlowym opartym na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie lepszych warunków handlowych i ochronę praw  zmarginalizowanych producentów i pracowników, zwłaszcza w krajach ubogiego Południa. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspierane przez konsumentów) aktywnie angażują się w pomoc producentom, podnoszenie świadomości i prowadzenie kampanii na rzecz zmian zasad i praktyki konwencjonalnego handlu międzynarodowego.”

(Definicja FINE)
 
Ruch Sprawiedliwego Handlu podziela wizję świata, w którym sprawiedliwość i zrównoważony rozwój znajdują się w centrum struktur i praktyk handlowych, umożliwiając pracę w godnych warunkach, sprawiedliwe wynagrodzenie i w pełni rozwinięty potencjał ludzki małych producentów. Handel może być fundamentalnym czynnikiem redukcji ubóstwa oraz zrównoważonego rozwoju. Poprzez Sprawiedliwy Handel drobni producenci mają większy wpływ zarówno na swoją pracę, jak i życie. Odpowiedzialne praktyki produkcji, handlu i konsumpcji, w tym Sprawiedliwy Handel, są popierane przez członków małych społeczności w krajach rozwijających się, uświadomionych konsumentów oraz instytucje na całym świecie.
 
Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu jest inicjatywą Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO), wspieraną przez tysiące obywateli, producentów konsumentów, organizacje Sprawiedliwego Handlu, ruchy społeczne i ekologiczne, władze lokalne, rządy krajowe oraz instytucje wielostronne na całym świecie. W czasie Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu oraz w poprzedzających go i następujących po nim dniach i tygodniach odbędą się setki wydarzeń poświęconych idei Sprawiedliwego Handlu.
 
Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO) jest globalną siecią organizacji Sprawiedliwego Handlu z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy jak i  oraz basenu Oceanu Spokojnego. Reprezentuje ona ponad 350 Organizacji Sprawiedliwego Handlu z ponad 70 krajów.
 
Misją WFTO jest tworzenie środków i możliwości, mających na celu poprawę warunków życia i pracy producentów. WFTO jest globalną siecią i rzecznikiem Sprawiedliwego Handlu, zapewniającą, że głosy producentów zostaną usłyszane.
 
Wyrazem poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu może być wpisanie własnego nazwiska lub nazwy organizacji na listę podmiotów wspierających Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 2010. Można tego dokonać, wysyłając informacje przy użyciu tego formularza. Informacje zostaną zamieszczone na stronie www.wftday.info przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, organizację członkowską WFTO. Więcej informacji:
  1. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu – www.wftday.info
  2. WFTO – www.wfto.com
Źródło: 
Data publikacji: 8 kwietnia 2010