Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 2012

W najbliższy weekend wydarzenia związane ze Światowym Dniem Sprawiedliwym Handlem odbędą się w kilku dużych miastach

Sprawiedliwy Handel to oddolny ruch społeczny, którego istotą jest solidarność konsumentów z drobnymi producentami z ubogich krajów Globalnego Południa w celu poprawy ich losu. Tę solidarność każdy z nas może wyrazić w sposób praktyczny, wkładając do koszyka produkty Sprawiedliwego Handlu.
 
Wydarzenia związane z obchodami Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu mają bardzo zróżnicowany charakter – mamy więc pikniki rodzinne, poczęstunki, akcje rabatowe, pokazy filmów, prelekcje, a nawet szkolenie B2B.
 
W niektórych miastach wydarzenia związane z Dniem Sprawiedliwego Handlu odbywają się od kilku lat, inne miasta po raz pierwszy dołączają do obchodów.
 
Wielu polskim konsumentom kawy i czekolady idei Sprawiedliwego Handlu nie trzeba już wcale tłumaczyć, dlatego w Krakowie organizatorzy idą w tym roku o krok dalej i zadają nowe pytania: czy ubrania też mogą być Fair?
 
W Katowicach, gdzie obchody odbywają się po raz pierwszy, zaplanowano m.in. wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz wystawę zdjęć przedstawiającą warunki życia i problemy krajów Globalnego Południa.
 
We Wrocławiu organizatorzy zapraszają m.in. na śniadanie Fair Trade, w Poznaniu na lunch, natomiast w Gdańsku ponownie stanie Filiżanka Fair Trade – wszyscy chętni będą mogli skosztować kawy Sprawiedliwego Handlu. 
 
Warto dodać, że zarówno w Poznaniu, jak i w Gdańsku ruch Sprawiedliwego Handlu spotkał się ze szczególną życzliwością mieszkańców i władz lokalnych. Dzięki temu oba miasta jako pierwsze w Polsce mają szansę na otrzymanie tytułu Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu. Takich miast jest na świecie już ponad 1 100.
 
Szczegółowe informacje na temat wymienionych wydarzeń można znaleźć w serwisie internetowym Koalicji Sprawiedliwego Handlu.
 
Inicjatorem obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu jest World Fair Trade Organization (WFTO), zrzeszająca kilkaset organizacji i firm z całego świata działających w ramach ruchu Fair Trade.
 
Fair Trade to partnerstwo w handlu, oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, którego celem jest powiększanie równości w światowym handlu. Poprzez oferowanie lepszych warunków handlowych oraz zabezpieczenie praw marginalizowanych producentów i pracowników, szczególnie na Południu, dąży do zrównoważonego rozwoju. Organizacje Fair Trade aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i prowadzenie kampanii na rzecz zmian w praktykach konwencjonalnego Światowego Handlu.
(Definicja na podstawie A charter of Fair Trade principles)
Data publikacji: 9 maja 2012