Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 2013 – Jelenia Góra

Informacje na temat obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w Jeleniej Górze

Jelenia Góra

Dni Sprawiedliwego Handlu w Jeleniej Górze

Dla uczczenia obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w siedzibie Polskiego Związku Głuchych – członka Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Wiejska 29 w dniu 9 maja 2013 r. o godz.17.00 odbędzie się spotkanie, celem którego jest promowanie w środowisku lokalnym idei Sprawiedliwego Handlu.
 
Wydarzenie to jest jednym z elementów kampanii, jaka będzie prowadzona w dniach 20 – 24 maja 2013 r., a której Patronem Honorowym jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry pan Marcin Zawiła.
 
Mamy nadzieję, że także Jelenia Góra, wzorem Poznania, będzie mogła uzyskać zaszczytny tytuł „Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu”.
Program tego spotkania przewiduje:
 • wystawę tematyczną
 • prezentację materiałów edukacyjnych
 • pokaz filmu pt. „Sprawiedliwy Handel w Mieście Solidarności”
 • sesję zdjęciową, na której Jeleniogórzanki i Jeleniogórzanie prezentują w jaki sposób wspierają ideę Sprawiedliwego Handlu.
 
Jeleniogórskie Dni Sprawiedliwego Handlu organizowane są po raz pierwszy. Wydarzenie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju 10 w dniu 24 maja 2013 r. o godzinie 11.00.
 
Organizatorami Jeleniogórskich Dni Sprawiedliwego Handlu są:
 • ZST „Mechanik”
 • ZSLiZ nr 2
 • Grupa Koordynująca Kampanię „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”
Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta pana Marcina Zawiły.
 
Jeleniogórskie Dni Sprawiedliwego Handlu są wydarzeniem adresowanym do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży oraz dorosłych, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat problemów społecznych w kontekście globalnym i lokalnym.
 
Celem Jeleniogórskich Dni Sprawiedliwego Handlu jest pokazanie społeczności jeleniogórskiej zależności między tym, co lokalne a tym, co globalne oraz przedstawienie osobom uczestniczącym w wydarzeniach najważniejszych problemów globalnego Południa.
 
Szczególna uwaga zostanie poświęcona tematom związanym ze Sprawiedliwym Handlem:
 • prawa człowieka
 • prawa dziecka
 • ochrona środowiska naturalnego
 • Millenijne Cele Rozwoju ONZ.
Organizatorzy przewidują:
 • Debaty i wykłady mające pomóc uczestnikom znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak wydarzenia w krajach oddalonych od nas o tysiące kilometrów wpływają na nasze dziś i jutro?
 • Pokazy filmów:
  • Sprawiedliwy Handel w Mieście Solidarności
  • Farma na ciężarówce
 • Wystawy tematyczne:
  • Afganistan – dzieci chcą się uczyć
  • A ty w co się bawisz?
 • Kącik materiałów edukacyjnych opracowanych m.in. przez Polską Akcję Humanitarną
 • Degustacje kawy z certyfikatami Fairtrade oraz produktów lokalnych.
Galę uświetnią występy uczniów ze szkolnego zespołu E=mc2. 
 
 
Wyłonienie laureatów konkursu plastycznego promującego ideę Sprawiedliwego Handlu nastąpi 15 maja 2013 r. spośród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Miejsce: ZST „Mechanik” godzina 11.00.
 
Data publikacji: 9 maja 2013