Światowy Dzień sPRAWiedliwego Konsumenta

Co roku 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumenta, który tym razem proponujemy obchodzić jako Światowy Dzień sPRAWiedliwego Konsumenta.

Liczymy, że podobnie jak w przypadku Tygodnia Edukacji Globalnej i Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu placówki uczestniczące w kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu podejmą w połowie marca działania promujące Sprawiedliwy Handel w swoich społecznościach. Z przyjemnością będziemy informować o nich na naszej stronie. Oczywiście do współpracy zapraszamy nie tylko szkoły!
 
Prosimy też o umieszczanie na państwa stronach lub profilach facebookowych przygotowanych przez nas banerów.
 

Światowy Dzień Praw Konsumenta a Sprawiedliwy Handel

Odpowiedzialny konsument stara się wybierać z półki sklepowej te produkty, które są najlepsze dla ludzi, zwierząt, środowiska na każdym etapie: produkcja (uprawa, pozyskiwanie surowców), przetwarzanie, opakowanie, transport, użytkowanie, utylizacja. Natomiast konsument świadomy swych praw, to obywatel, to aktywista, to osoba który wpływa na polityki producentów i sprzedawców, ale także na politykę państwa i samorządu, na prawo, tak by na półkach w sklepie było coraz mniej produktów nieetycznych, nieekologicznych, niezdrowych. Tak, by świadomy konsument nie musiał wybierać między złym i bardzo złym. Tak, by jego wybór nie był ograniczony do tego, co wcześniej zdecydowały korporacje czy urzędnicy nie baczący na rozwój zrównoważony. Obywatel uczestniczy w kształtowaniu prawa i polityk, tak by za swój etyczny wybór nie musiał przepłacać, lecz odwrotnie, by był za to premiowany.
 
Wiąże się to z ideą suwerenności żywnościowej. Pojęcie to oznacza, że „mieszkańcy danego kraju, regionu, miasta lub gminy wiejskiej mogą samodzielnie zaprojektować swój system żywnościowy tak, by wszyscy mieli dostęp do wystarczającej ilości zdrowej (i etycznej) żywności i by mogła ona być uprawiana w ekologiczny (i odpowiedzialny społecznie) sposób. /…/ Jej podstawą jest prawdziwa demokracja, w której każdy człowiek ma prawo do współdecydowania o sprawach swojej społeczności” (na podstawie: Marcin Gerwin „Żywność i demokracja”, Polska Zielona Sieć 2011).
 
Prawo do autentycznego wyboru jest prawem konsumenta.
 
Z tych względów Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” proponuje obchodzić to święto jako ŚWIATOWY DZIEŃ sPRAWiedliwego KONSUMENTA.
Data publikacji: 10 marca 2015