„Szkoła Globalna działa lokalnie!” na rzecz Sprawiedliwego Handlu

Zapraszamy szkoły do włączenia się w realizację akcji na rzecz Sprawiedliwego Handlu w ramach programu „Szkoła Globalna działa lokalnie!” Polskiej Akcji Humanitarnej!

Polska Akcja Humanitarna w latach 2009 – 2012 realizuje projekt edukacyjny "Szkoła Globalna działa lokalnie!", w którym szkoły nabywają wiedzę i realizują akcje szkolne, lokalne i międzynarodowe, tematycznie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym w kontekście praw człowieka oraz promocją bardziej sprawiedliwych relacji handlowych między globalnym Południem a globalną Północą. W programie bierze udział obecnie 49 szkół w Polsce i 108 szkół w krajach partnerskich (Austria, Czechy, Malta, Słowacja).
 
W październiku rozpoczął się etap realizacji akcji międzynarodowych GLOBAL ACTION WEEKS! Szkoły, po kilku miesiącach pracy w międzynarodowych zespołach, wypracowały kilka konceptów akcji, które będą realizowane w kolejnych jesiennych tygodniach. Jedna z akcji, której termin przypada na Tydzień Edukacji Globalnej (TEG; 11 – 18 listopada 2011), dotyczyć będzie Sprawiedliwego Handlu.
 
Kilka Szkół Globalnych skupiło się na Sprawiedliwym Handlu; tematyka ta jest znana zarówno społecznościom szkolnym, jak lokalnej społeczności, do których adresowane były różne akcje: degustacje, marsze, pikniki. Tym razem również szkoły będą zachęcać do zmiany codziennych nawyków zakupowych, promując produkty z certyfikatem Fairtrade. 
 
Poniżej Lista szkół, które będą realizować akcję „Dzień otwarty Sprawiedliwego Handlu”:
 
Województwo pomorskie: 
Województwo śląskie: 
Województwo kujawsko-pomorskie:
Województwo lubuskie:
Województwo dolnośląskie: 
Szkoły zainteresowane włączeniem się do akcji na rzecz Sprawiedliwego Handlu, a także na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zapraszamy do kontaktu przez stronę www.szkolaglobalna.pl, a tym, które już realizują akcje, życzymy powodzenia!
Data publikacji: 21 października 2011