Szkolenie Fair Trade. Co udało się osiągnąć?

W dniach 8-9 listopada odbyło się w Warszawie szkolenie „Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie sprawiedliwego handlu" zrealizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w partnerstwie z Polską Zieloną Siecią i Grupą EFTE Warszawa.

Zagraniczni eksperci, przedstawiciele polskich NGO, właściciele kawiarni i sprzedawcy dyskutowali jak rozwijać sprawiedliwy handel w naszym kraju i jakie kroki należy podjąć w najbliższym czasie, aby produkty ze znakiem FAIRTRADE stały się bardziej dostępne także dla konsumentów w Polsce. Aby tego dokonać, potrzebne są spójne i skoordynowane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron (organizacji pozarządowych, sprzedawców, producentów) działania na rzecz rozwoju ruchu sprawiedliwego handlu. 
  
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fairtrade Labelling Organisations International (międzynarodowej organizacji non-profit, zarządzającej systemem certyfikacji FAIRTRADE na świecie), TransFair Germany z Niemiec i Fairtrade Foundation z Wielkiej Brytanii będących członkami FLO a także reprezentant organizacji z Czech – Asociace pro Fair Trade.
 
Uczestnicy z Polski (organizacje zaangażowane w pomoc rozwojową, prawa człowieka, edukację ekologiczną, konsumencką i obywatelską, a także dystrybutorzy i sprzedawcy produktów sprawiedliwego handlu) podjęli wspólnie decyzję o utworzeniu w Polsce, w porozumieniu z organizacjami zagranicznymi, struktur promujących i organizujących sprawiedliwy handel w naszym kraju.
 
Pierwszym krokiem ku temu celowi jest zawiązanie Koalicji na rzecz Sprawiedliwego Handlu, która będzie reprezentować jak najszersze grono zainteresowanych z Polski oraz utrzymywać ścisłą współpracę z organizacjami międzynarodowymi. Będą w nią mogły włączyć się organizacje pozarządowe oraz, ze statusem partnerów i think-tanków, instytucje komercyjne działające w obszarze sprawiedliwego handlu.
 
Jest to ważny krok do powołania formalnej i rozpoznawalnej instytucji, która w sposób profesjonalny prowadzić będzie marketing, zajmować się edukacją i lobbingiem i tym samym wspierać rozwój branży sprawiedliwego handlu w naszym kraju.  
 
• Monitoring użycia znaku FAIRTRADE na polskim rynku
• Edukacja i rozpowszechnianie informacji o sprawiedliwym handlu poprzez aktywną promocję i organizowanie kampanii ogólnokrajowych
• Po podpisaniu umowy z FLO Int. zatwierdzanie użycia znaku FAIRTRADE na materiałach promocyjnych
• Informowanie stron zaangażowanych w proces certyfikacji i licencjonowania oraz kontaktowanie ich z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi
• Koordynacja działań wspierających sprawiedliwy handel na poziomie ogólnopolskim
 
Ramy formalne Koalicji zostaną opracowane i poddane konsultacji w grudniu br.
 
Ważnym narzędziem Koalicji jest strona internetowa www.fairtrade.org.pl wraz  z  forum internetowym (Zachęcamy do wypowiadania się na forum!!!)
 
Dodatkowo założona została także lista dyskusyjna otwarta dla wszystkich zainteresowanych działaniami na rzecz sprawiedliwego handlu. Można się na nią zapisać poprzez strone http://www.lists.most.org.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/lista_fairtrade
 
Organizatorzy szkolenia serdecznie zapraszają do współpracy!
 
Kontakt:
fairtrade@fairtrade.org.pl
www.fairtrade.org.pl
tel. 0048 607 88 80 82
Data publikacji: 15 listopada 2008