Szkolenie Fair Trade

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Polska Zielona Sieć i Grupa EFTE Warszawa zapraszają na szkolenie "Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie sprawiedliwego handlu" realizowane przy wsparciu merytorycznym Transfair Germany.

Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2008 w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Celem szkolenia jest:

Szkolenie będzie się składać z wykładów oraz moderowanych warsztatów z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów (w tym: FLO, FLO-Cert, Krajowe Inicjatywy Licencjonujące). Dodatkowo, w drugi dzień szkolenia liczymy na dyskusję polskich organizacji na temat rozwoju Fair Trade w Polsce. Będzie to okazja, aby omówić wizję rozwoju i wypracować wspólne stanowisko w sprawie dalszych działań. Część warsztatowa zakłada aktywny udział zaproszonych.

Mamy nadzieję, że szkolenie spotka się z Państwa zainteresowaniem. Przed szkoleniem otrzymają Państwo materiały wprowadzające. W wyniku warsztatów tematycznych powstaną materiały instruktażowe, które zamieścimy na powstającej właśnie stronie projektu. Efektem szkolenia będzie także lista mailingowa, która będzie służyć jako platforma kontaktu do rozwoju dalszej współpracy.

Organizatorzy szkolenia pokrywają koszty przejazdu i pobytu 20 osób.

Poniżej znajdziecie Państwo program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz mapę dojazdu do miejsca szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 24 października na adres: maria@zielonasiec.pl


W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z koordynatorką projektu >> Maria Huma >> maria@zielonasiec.pl >> tel.: 607 88 80 82 

  Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
 
Data publikacji: 14 października 2008